For å stille en riktig diagnose, er det ofte nødvendig at veterinæren tar prøver fra katten. En vanlig analyse er cytologi (cytologisk undersøkelse) der celler fra en prøve studeres i mikroskopet. Cytologi kan benyttes ved undersøkelse av prøver fra alle vev. Les mer under vevsprøver.

Etter prøvetakingen spres vevscellene ut på et objektglass. Avhengig av hva slags utstyr man har på klinikken, kan veterinæren enten undersøke det selv og/eller sende det til et laboratorium for undersøkelse. Prøven farges med fargevæsker som farger ulike type celler på ulike måter slik at de er mulige å identifisere i mikroskopet.

Veterinæren kan ønske å finne ut av om forandringer i vevet skyldes en betennelse eller en tumor og dette kan man se ved cytologi. Iblant er det riktignok nødvendig å ta ut en større bit av vevet for å få en riktig diagnose. Man kan også bruke cytologi for å undersøke om det er parasitter, bakterier eller sopp til stede.

 

 

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.