Her biter flåtten!

Det skal ikke mer enn temperaturer på over 4-5 grader før flåtten blir aktiv. Det dukker stadig opp nye flåttsorter, og det skal bare ett bitt til for å overføre kritiske sykdommer til kjæledyret. Om du vet hvor du skal lete, er det enklere for deg å sjekke hunden eller katten for flått nå som det er høysesong.

Visste du at trosten tar med seg flått?

Du får stadig nye flåttsorter rett inn i hagen med trekkfuglene, som tar med seg millioner av flått hvert år. Trosten og rødstrupen frakter flest. En norsk kartlegging viser at 31,5 % eksotiske flått kommer til Norge med svarttrosten og 25 % kommer med måltrost. Det innebærer at vi får nye, noen ganger store og farlige flåttsorter langveisfra. Det er nå funnet flått som er både mer aggressive og hele 2 cm lange i Norge. Det er god grunn til å sjekke både deg selv og ditt kjæledyr.

Flått og flåttbårne sykdommer blir mer og mer vanlig i Norge av flere grunner. Gjengroing av beiter, mer hjortevilt og trekkfugler, flere kjæledyr og reisevirksomhet med dyr er noen av årsakene.

I en stor kartlegging fra vår og høst 2016 viste det seg at 61 % av flåtten fuglene hadde med seg var infisert med minst én sykdom, og 37 % av flåtten var bærere av borrelia. Man fant også at flere blir smittet med borrelia vår og høst, og regner med at det er fordi flåtten får sitte lenger fordi man sjekker mindre utenfor sommersesongen.

Flåtten trives best der det er flest dyr og mennesker. Flåtten er også en av de viktigste bærerne av smittestoffer i hele verden. Flått tar faktisk indirekte livet av tusenvis av lam hvert år i Norge, og flere andre av våre husdyr og kjæledyr blir infisert.

Dyreeiere høyere risiko for flått

Flått er hardføre skapninger og kan være aktive hele året der det ikke blir kaldere enn 3-5 grader. Hvert år finner man flått på nye steder.

Både du, din hund eller katt kan få flåttbårne infeksjoner. En omfattende studie blant 3000 husholdninger med hund eller katt fra 2018 om flått og kjæledyr viser at dyreeiere med hund eller katt har 1,83 ganger høyere risiko for å finne flått krypende på seg selv eller kjæledyret, og 1,5 gang høyere risiko for å finne flått som har festet seg. 20 % av husholdningene med kjæledyr rapporterte funn av flått på dyret. 31 % fant flått som kravlet på medlemmer av husholdningen, og 19 % fant flått som hadde festet seg på et familiemedlem.

Vi har minst 450 000 hunder og 750 000 katter i Norge. De som har kjæledyr må sjekke hele husholdningen, også sitt kjæledyr, for flått daglig, og sørge for å beskytte dyret med et effektivt flåttmiddel.

Det kan være vanskelig å oppdage når kjæledyret er infisert. Symptomer kommer gjerne 7-10 dager etter smitte. Dyret kan ha feber, hevelser, slapphet og dårlig matlyst.

Den norske skogflåtten venter på deg og fester seg ved anledning. Men nå har vi også fått arter som jakter på deg, deriblant jaktflåtten Hyalomma marginatum. Den er funnet på trekkfugl i både Norge og Sverige, og er bærer av virus som kan gi alvorlig sykdom, men værforholdene i Skandinavia er så ufordelaktige at den ikke kan overvintre og etablere seg permanent.

Forebygging

Det finnes flere midler mot flått, både halsbånd, spot-on/påflekkingsveske og tabletter. Det enkleste for mange er å bruke et såkalt repellerende flåttmiddel, det vil si at middelet gjør at flåtten dør og faller av dyret før den får bitt seg fast og sugd blod. Da får den heller ikke overført sykdom til kjæledyret. Slike flåttmidler finnes i form av halsbånd til både hund og katt som varer hele flåttsesongen, 7-8 måneder, eller i dråper som påføres i nakken på dyret og varer i 1 måned.

Repellerende midler hindrer flått, lus og lopper i å feste seg til din katt eller hund. Når parasittene ikke får bitt, reduseres risikoen for smitteoverføring betraktelig. Halsbåndene kan brukes av både hund og katt, og en garantiordning gjør at bruker får nytt halsbånd hvis det mistes eller ødelegges i løpet av sesongen. Halsbåndene har en sikkerhetsmekanisme som gjør at de løsner hvis dyret sitter fast.

Hvor biter flåtten

Flått kan være vanskelig å finne på dyret, spesielt når flåtten ikke er fullt utvokst. Derfor er det viktig å vite hvor på dyret de fleste flått setter seg.

En kartlegging gjengitt i det engelske Vet Record viser at de aller fleste flått setter seg i hoderegionen, på halsen og bryst. Blant flått på hodet var de fleste ved ørene, på haken og snuten. På bildet  under ser du de mest utsatte stedene på hund og katt. 

Kartleggingen viser at det var mange tilfeller der dyrene tok flåtten med seg inn i huset, som ble funnet på gulvet eller i møbler. De fleste flått som ble funnet i huset var befruktede og fulle hunflått som var klar til å legge tusenvis av egg.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.