Initiativ

I AniCura synes vi det er naturlig at et privat selskap viser ansvar overfor vår omverden, våre medmennesker og for andre levende vesener. Dyrenes helse og velvære er selvfølgelig en hjertesak for oss, men vi vil også verne om den viktige rollen dyr spiller i menneskers liv. AniCura arbeider aktivt for dyrs beste, og vil støtte organisasjoner og initiativ som deler samme filosofi og verdier som oss, og som jobber for en økt interaksjon mellom mennesker og dyr. Dette arbeidet kaller vi initiativ.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.