Om oss

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin.

I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet i fjorten land, på 450 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 11000 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over 3,6 millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans.

Vår visjon er at vi sammen skal skape fremtidens veterinærmedisin gjennom en sikker behandling av høy kvalitet og god tilgjengelighet. I Norge strekker AniCura seg fra Tromsø i nord til Mandal i sør, noe som gir høy tilgjengelighet i form av akuttbehandling og døgnvakt i store deler av landet.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.