Våre prinsipper

AniCura er en verdibasert organisasjon. Alle enheter som er en del av Mars deler fem veiledende prinsipper som veileder oss i hvordan vi samhandler oss imellom, hvordan vi nærmer oss kunder og vår måte å jobbe på.

De fem prinsippene danner grunnlaget for måten vi gjør forretninger i dag og hver dag. De forener oss på tvers av geografier, kulturer og generasjoner. Sammen fungerer de som en guide som alle medarbeidere kan stole på for å ta avgjørelser – store eller små – vel vitende om at når vi ser på et problem gjennom den kollektive linsen til de fem prinsippene, vil vi nå en sterkere beslutning.

Våre fem prinsipper er:

Kvalitet: Kvalitet begynner når vi leverer vårt aller beste til menneskene og kjæledyrene vi betjener. Det fortsetter i alt vi gjør.

Ansvar: Vi tar ansvar uten å bli spurt. Vi støtter andre i å ta ansvar.

Gjensidighet: En gjensidig fordel er en felles fordel. Fordeler som er felles står sterkere.

Effektivitet: Ressursene våre er dyrebare. Å være effektive hjelper oss med å oppnå mer og løse mindre

Frihet: Frihet tillater oss å forme fremtiden vår. Våre prestasjoner gir oss frihet.

Les mer om de fem prinsippene:

Kvalitet 

 1. Mennesker og kjæledyr er avhengige av oss, og vi er avhengige av dem. 

  Livslange relasjoner med forbrukere og kunder er vanskelige å bygge opp og lette å miste. Vi prøver kontinuerlig å forstå og tilfredsstille våre kunders behov, samt levere enestående opplevelser bygget på kvalitet, sikkerhet og trygghet. Dette er fundamentalt for den langsiktige suksessen vår. 
 2. Alt vi gjør drives av en lidenskap for kvalitet.  

  Vi har kompromissløse standarder og forventer kvalitet av hverandre. Vi drives av å gjøre vårt beste. Som medarbeidere jobber vi sammen på en innovativ måte og søker stadig nye ideer og bedre resultater. Gjennom samarbeid med leverandører og kunder ønsker vi hele tiden å heve standarden.  
 3. Våre forbrukere og klienter vurderer valuta for pengene når de tar sine valg. Og vi må levere.  
Balansen mellom fordeler og overkommelig pris, er en viktig faktor for forbrukerne og kundene våre. Som leverandør må vi sikre at kvaliteten vi leverer, gjør våre produkter og tjenester til det foretrukne, sikre valget.  

Ansvar 

 1. Vi er alle medarbeidere.
  Medarbeider-konseptet vårt gjelder for hver eneste person i Mars. Det handler om mer enn å behandle alle rettferdig og likt. Det handler om å respektere og verdsette at vi er forskjellige, og sørge for at vi alle føler oss hørt, verdsatt og i stand til å mestre oppgavene våre.  
 2. Å være en medarbeider betyr å ta ansvar.
  Andre forventer at vi er ansvarlige, men vi føler også et eget ansvar. Som medarbeidere tar vi initiativ og gjør beslutninger basert på prinsippene våre. 
 3. Sammen kan vi utgjøre en forskjell.
  Når alle går inn for å gjøre det rette og støtter andre i å gjøre det samme, gagner det oss alle. Vi er handlingsorienterte. Vi utmerker oss gjennom effektiv kommunikasjon og produktivt samarbeid. 

Gjensidighet 

 1. Vi kommer lenger sammen. 

  Gjensidighet er en verdi med sterke ringvirkninger. Den anerkjenner at vi også nyter godt av andres fremgang, og oppmuntrer oss til å tenke på andres interesser i tillegg til våre egne. Å skape varige, felles fordeler har vært en del av suksessen vår i mer enn et århundre. 
 2. Muligheten for gjensidighet er overalt.
  Vi vet at når fordeler er gjensidige, har man også felles motivasjon. Vi bruker alle muligheter til å bygge relasjoner som begge parter drar nytte av, og skaper varige fordeler for virksomheten, medarbeiderne og forretnings-forbindelsene våre og samfunnet ellers. 
 3. Gjensidighet hjelper oss med å forme fremtiden vår. 

  Gjensidighet er viktigere i dag enn noensinne. Vi må spørre oss hvordan virksomheten vår kan lykkes og samtidig ha en stadig mer positiv innvirkning på planeten vår og menneskene på den.  

Effektivitet 

 1. Ressurser er begrensede og for verdifulle til å sløse bort.
  Virksomheten vår avhenger blant annet av talentet og energien til våre medarbeidere, de økonomiske og fysiske eiendelene våre og globale ressurser. Å bruke disse effektivt hjelper oss med å oppnå mer, på en bærekraftig måte.     
 2. Effektivitet er et kollektivt tankesett.
  Vi drar nytte av å dele ressurser og lære av hverandre, i stedet for å finne opp hjulet på nytt hver gang. Vi etterstreber å forenkle måten vi er organisert for å sette folk i stand til å ta beslutninger og arbeide selvstendig. 
 3. Effektivitet er bygget på vår sunne misnøye med status quo.
  Vi ønsker å kontinuerlig forbedre kvaliteten vår, prosessene og teknologien vår, samt måtene vi arbeider på. Vi er bevisste om hva vi gjør bra og hva som må forbedres. Samarbeid med partnere hjelper oss å utforske områder som ligger utenfor vår ekspertise, og å oppnå mer sammen enn vi kan på egen hånd.    

Frihet 

 1. Ressurser er begrensede og for verdifulle til å sløse bort.
  Virksomheten vår avhenger blant annet av talentet og energien til våre medarbeidere, de økonomiske og fysiske eiendelene våre og globale ressurser. Å bruke disse effektivt hjelper oss med å oppnå mer, på en bærekraftig måte.     
 2. Effektivitet er et kollektivt tankesett.
  Vi drar nytte av å dele ressurser og lære av hverandre, i stedet for å finne opp hjulet på nytt hver gang. Vi etterstreber å forenkle måten vi er organisert for å sette folk i stand til å ta beslutninger og arbeide selvstendig. 
 3. Effektivitet er bygget på vår sunne misnøye med status quo.
  Vi ønsker å kontinuerlig forbedre kvaliteten vår, prosessene og teknologien vår, samt måtene vi arbeider på. Vi er bevisste om hva vi gjør bra og hva som må forbedres. Samarbeid med partnere hjelper oss å utforske områder som ligger utenfor vår ekspertise, og å oppnå mer sammen enn vi kan på egen hånd.  
 
 
Les mer om Mars´s 5 principles her: 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.