Vår visjon

AniCuras visjon er å "skape fremtidens veterinærmedisin sammen". Målet med denne visjonen er å kunne skape størst mulig nytte for kundene og den inneholder visse nøkkelord som vi anser som viktige for din kundeopplevelse.

Sammen

Vi er en unik familie av nøye utvalgte dyresykehus og dyreklinikker med medarbeidere som alle forenes i en genuin interesse for dyr og en lidenskap for å arbeide med dyr.

Vår overbevisning er at vi bare gjennom et nært samarbeid og utveksling av kunnskaper og erfaringer innenfor ulike emneområder kan skape en enda bedre veterinærmedisin i fremtiden. Derfor foregår det en kontinuerlig kunnskapsdeling, så vel mellom medarbeidere som mellom dyresykehus, dyreklinikker og regioner.

For deg som dyreeier innebærer dette at når du søker behandling for dyret ditt hos AniCura, så får du tilgang til et stort nettverk av veterinærmedisinsk kompetanse. Uansett om du besøker et av våre større dyresykehus eller ditt lokale veterinærmottak, er ekspertkunnskapen for selv de mest uvanlige tilstandene bare en telefonsamtale unna.

Kvalitet

Vår første prioritet er veterinærmedisinsk kvalitet – her finnes det ikke rom for kompromisser.

For oss innebærer det at vi tilbyr veterinærmedisin av høyeste kvalitet, der våre medarbeidere får kontinuerlig videreutdanning og spesialisering, og det tekniske utstyret er moderne og i forkant av den veterinærmedisinske utviklingen.

For deg innebærer det at dyret ditt tilbys kvalitetssikret veterinærmedisin av kompetent personell og med de nyeste metodene for både diagnostikk og behandling.

Service

Det er viktig for oss at våre besøkende føler trygghet rundt vår kompetanse og hvordan dyret blir ivaretatt. Som dyreeier kan du forvente deg å bli mottatt på en empatisk og korrekt måte, og at dyrets velbefinnende hele tiden vil være i fokus. Vår ambisjon er at du alltid skal føle deg informert og trygg. Tilbakemeldinger fra kundene er helt sentralt for at vi hele tiden skal kunne forbedre vår service. Derfor setter vi stor pris på at du forteller oss hva du synes vi gjør bra og hva vi kan gjøre bedre.

For å kunne tilby hjelp til dyr som trenger behandling, satser vi på nærvær, økt tilgjengelighet og praktiske rutiner. Mange av våre virksomheter er bemannet døgnet rundt og andre utvider stadig åpningstidene. Fremtidens veterinærmedisin betyr at vi er her når du trenger oss!

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.