Veterinærmedisin

AniCuras målsetting er å holde så høy veterinærmedisinsk kvalitet som mulig. Derfor satser vi på løpende kompetanseutvikling for alt vårt dyrehelsepersonell, samt på forskning og avansert teknisk utstyr for diagnostikk og behandling.

Kompetanse og pasientsikkerhet

I AniCura arbeider det cirka 1200 veterinærer. Flere av dem regnes blant Europas fremste spesialister innenfor sine emneområder. Med sin erfaring og ekspertise har de hjulpet og behandlet millioner av hunder, katter og andre smådyr.

Like viktig som at dyret ditt får tilgang til den beste kompetansen og den nyeste teknologien, er det at både du og dyret ditt blir mottatt på en profesjonell og vennlig måte. Vi synes at det er viktig at du som dyreeier får saklig informasjon fremført på en varm og trygg måte.

Vi er med og driver den veterinærmedisinske utviklingen fremover

Vi har etablerte samarbeider med fremstående spesialister og ansette veterinærmedisinske institusjoner i mange land, og vi driver forskningsprosjekter både innenfor AniCura og i samarbeid med ulike universiteter. På den måten kan vi stadig øke vår kompetanse og spre kunnskap om det nyeste innenfor den veterinærmedisinske utviklingen.

AniCuras arbeid med veterinærmedisinsk utvikling hviler på tre hjørnesteiner: AniCuras vitenskaplige råd har ansvar for at veterinærmedisinen som utøves, er basert på den beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen. Rådet arbeider også med kvalitetssikring og forskningsstrategi. AniCuras veterinærmedisinske utviklingsråd følger med på hva som skjer i den veterinærmedisinske verdenen og arbeider også med etikk og strategisk utvikling. I våre ulike emnegrupper, som er åpne for alt dyrehelsepersonell innenfor de ulike disiplinene, foregår den løpende kunnskapsutvekslingen mellom og innenfor land.

Vi er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans

Vi tror på kraften av samarbeid. Mange av bransjens dyktige veterinærer og dyrepleiere kommer til oss for utdanning og kunnskapsdeling. Vi står i nær kontakt med veterinærer som henviser pasienter med behov for spesialist- eller intensivbehandling til oss. Ved å lære av hverandre og arbeide sammen utvikler vi bransjen og blir enda bedre!

Hygiene og antibiotika

I takt med at infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier blir vanligere hos både mennesker og dyr, stilles det stadig høyere krav til smittevern, behandlingshygiene og klok antibiotikabruk, noe vi i AniCura tar på største alvor.

Antibiotikaresistens er et voksende og globalt problem hos både mennesker og dyr. I AniCura arbeider vi aktivt med å begrense spredningen av antibiotikaresistente bakterier og minske behovet for antibiotikabehandling. Det skjer gjennom utforming av interne hygieneplaner, standardiserte hygienerutiner og utdanning av samtlige ansatte på området hygiene, samt kontinuerlige kvalitetskontroller. God hygiene minsker risikoen for behandlingsrelaterte infeksjoner og behovet for antibiotikabehandling.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.