Sammen for dyrenes beste

AniCura består av nøye utvalgte dyresykehus og dyreklinikker. Alle virksomheter gjennomgår en omfattende vurdering før de blir en del av vår familie. Dermed kan du som dyreeier være sikker på at du får optimal behandlingskvalitet og høy trygghet hver gang du besøker oss.

Kunnskap og yrkesstolthet

I AniCura har alle veterinærer og dyrepleiere solid kunnskap og utdanning samt en ekte lidenskap for å arbeide med dyr. Vi er stolte over den tilliten vi får hver dag, året rundt, og vi forvalter den på beste måte. Ettersom vi samarbeider internt har hver veterinær og dyrepleier tilgang til kunnskap og erfaring hos sine mange kolleger. Hvis den rette ekspertisen ikke finnes på det dyresykehuset eller den dyreklinikken du besøker, er den bare en telefonsamtale unna. Vi tenker alltid på dyrets beste. Vi har ingen regler om å henvise bare innenfor AniCura. Hvis den rette kompetansen finnes hos annen virksomhet, henviser vi selvfølgelig dit.

Mer tid for dyrene

Å inngå i et stort nettverk av dyresykehus og dyreklinikker, med stabile eiere, innebærer muligheter til å effektivisere administrasjon og innkjøp, noe som ellers tar viktig tid fra pasientene. Det innebærer også at ressurser kan fordeles internt slik at også mindre dyreklinikker kan holde høyere behandlingskvalitet takket være bedre medisinsk utstyr, regelmessig personalutdanning og opprustning av lokaler. Viktige detaljer som til slutt kommer deg som dyreeier og dyret ditt til gode.

Fra bandasjeskift til avanserte spesialbehandlinger

Takket våre satsinger på personell og høykvalitativ veterinærmedisin lokker vi til oss de fremste spesialistene i bransjen, så vel som andre dyktige veterinærer og dyrepleiere. Vi kan derfor tilby alt fra enklere basisbehandlinger til avansert diagnostikk og kirurgi. For deg som dyreeier innebærer det flere valgmuligheter, der vårt kunnskapsrike personell alltid er klare til å diskutere ulike behandlingsalternativer. Ingen behandling skjer uten ditt samtykke.

Lokal prissetting

I AniCura har vi lokal prissetting. Det innebærer av hvert dyresykehus og hver dyreklinikk selv bestemmer sine priser, slik de alltid har gjort. Prisene gjenspeiler blant annet typen veterinærmedisin, behandlingsformer, spesialkompetanse, tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, tilgjengelighet, bemanning og beredskap.

Fremtidens veterinærmedisin

Siden 2011 har AniCura mottatt stadig flere pasienter for hvert år. Vi er overbeviste om at en av grunnene til dette er at kundene verdsetter vår kvalitet, service og den omfattende satsingen på utvikling som finner sted i AniCura. Gjennom samarbeid, felles infrastruktur, moderne utstyr og spisskompetanse utvikler vi sammen fremtidens veterinærmedisin.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.