Vilkår app

Velkommen til AniCura – et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en viktig partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i hele Europa! Disse brukervilkår, sammen med vår personvernerklæring, gjelder ved bruk av de e-veterinærtjenestene som AniCura Online AS, organisasjonsnummer: 922 993 564, (”AniCura” eller ”vi”) tilbyr deg gjennom vår app ”AniCura” (”Tjenesten”). Vennligst les disse brukervilkår nøye innen du benytter deg av Tjenesten. Du må godkjenne brukervilkårene for å kunne ha rett til å bruke Tjenesten.

1. Generelt

Tjenesten er en applikasjonsbasert e-veterinærtjeneste hvor du digitalt kan konferere med en lisensiert veterinær og få hjelp til videre pleie i form av en konsultasjon via chat, telefonsamtale eller videosamtale. Når en konsultasjon starter får du muligheten til å selv beskrive dyrets sykdomstilstand og/eller oppførsel for veterinæren som deretter kan foreslå mulige behandlingstiltak.

2. Din konto og bruk av tjenesten

For å skape en brukerkonto og benytte Tjenesten må du være over 18 år eller eldre.

For å kunne benytte Tjenesten må du opprette en brukerkonto med BankID som identifikasjon. Når du registrerer din konto kommer du til å bli bedt om å oppgi en viss personlig informasjon. Du bekrefter at den informasjonen du fyller ut er korrekt og oppdatert og at du står ansvarlig for å, så lenge du har en brukerkonto, holde denne informasjonen oppdatert. Informasjon om vår behandling av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Din brukerkonto er personlig og du har ansvar for å påse at ingen andre kan bruke din brukerkonto. Du står til ansvar for all bruk av Tjenesten gjort via din brukerkonto.

3. Vår levering av Tjenesten

AniCura utvikler stadig Tjenesten og kan komme til å helt eller delvis oppdatere, forandre eller midlertidig eller permanent avslutte med å tilby Tjenesten eller deler av den ( som for eksempel, men ikke begrenset til, funksjoner og tilgjengelige tjenester). Vi må kanskje utføre arbeid som påvirker Tjenesten, og Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig eller ikke fungere helt tilfredsstillende pga. Planlagt eller uplanlagt vedlikehold, funksjonsfeil eller andre omstendigheter.

Du er klar over at Tjenesten, som en e-tjeneste, er et supplement til tradisjonell fysisk veterinærundersøkelse. Rådgivning via tjenesten kan ikke erstatte fysiske undersøkelser og behandlinger.

AniCura har rett til å stenge din brukerkonto og avregistrere deg fra Tjenesten med umiddelbar virkning om du misbruker Tjenesten, forårsaker skade eller ulempe ved bruk av Tjenesten eller oss eller hvis du på annen måte bryter disse brukervilkårene.  Du har ikke rett til å omregistrere eller registrere en ny konto uten spesiell tillatelse fra AniCura hvis kontoen din er suspendert/avsluttet i henhold til brukervilkårene.

 

4. Avgifter og betaling

Priser og avgifter for Tjenesten, og samtlige øvrige gjeldende priser, finnes i appen under FAQ.

Betaling for Tjenesten skjer gjennom faktura som sendes ut etter at konsultasjonen er avsluttet.

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for at din konto benyttes i samsvar med disse brukervilkår, andre vilkår angitt i Tjenesten  og gjeldende lover.

Hvis du publiserer informasjon i tjenesten, er du alene ansvarlig for innholdet i informasjonen.

Hvis du har brutt disse brukervilkårene eller gjeldende lov, eller har brukt tjenesten uaktsomt eller ulovlig, er du ansvarlig for å holde AniCura fri for eventuelle skader forårsaket av dette.

6. Vårt ansvar

Vi strever etter å tilby Tjenesten kontinuerlig og med stabilitet. Tjenesten og nettstedet tilbys imidlertid i sin eksisterende tilstand og uten noen forpliktelser eller garantier av noe slag. AniCura er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå fordi du ikke får tilgang til tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, revidere eller midlertidig eller permanent slutte å tilby tjenesten.

Vi står ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som det linkes til fra Tjenesten eller nettstedet.

AniCura har ansvar for at veterinærene som gir veiledning, råd og informasjon i Tjenesten har lisens og/eller oppfyller andre krav for å kunne tilby Tjenesten.

AniCuras ansvar er under alle omstendigheter begrenset til ansvar for bevist direkte skade og til et maksimumsbeløp som tilsvarer [ti tusen (10000)] kroner. Vi er derfor ikke ansvarlig for følgeskader, ikke-forventede sluttresultat, forventninger om besparelser ikke møtt og/eller andre indirekte skader.

Om du har problemer med eller er misfornøyd med Tjenesten eller nettstedet kan du henvende deg til oss kundeservice.online@anicura.no, og/eller velge å avslutte Tjenesten. Om du har oppfatning av at en veterinær har gjort feil behandling, kan du henvende deg direkte til oss eller til Mattilsynet direkte.

7. Oppsigelse av brukervilkår/avslutte konto

Disse brukervilkårene er gyldige så lenge du har en brukerkonto. Om du ikke lenger ønsker å være bundet til brukervilkårene må du avslutte din konto i henhold til instruksjonene i kontoen.

Avslutter du din konto kommer vi raskt til å fjerne all tilgjengelig og lagret informasjon om deg, med unntak i slik informasjon som det er lovpålagt at vi må beholde.

8. Immaterielle rettigheter

Eierskap, opphavsrett og alle andre rettigheter i tjenesten, AniCuras varemerke, firmanavn og nettstedet, samt alle dokumenter som brukes og/eller leveres av AniCura på nettstedet og i tjenesten, tilhører AniCura (eller, hvor det er aktuelt, våre lisensgivere) med eksklusive rettigheter. All kopiering, endring, videreformidling og/eller annen bruk av AniCuras materiell som ikke spesielt er tillat i disse brukervilkår eller våre instruksjoner er forbudt.  Du bekrefter og aksepterer at du er kjent med at uautorisert bruk av våre immaterielle rettigheter, i tillegg til brudd på vilkårene for bruk, kan være kriminelt.

Eierskapet og opphavsretten til bilder og videomateriale fra deg tilhører deg. AniCura har dog rett til å bruke slike bilder og videomateriell for å kunne tilby Tjenesten til deg. Dette innebærer blant annet at AniCura har rett til å lagre og kopiere, samt kan komme til å videreformidle slike bilder og videomateriell til annen omsorgsenhet, for eksempel ved henvisning til annen klinikk. Vi bruker ikke bilder og videomateriale levert av deg til andre formål enn å tilby tjenesten. 

9. Behandling av personopplysninger

Ditt personvern og personlige opplysninger er viktig for oss. All personinformasjon som du gir oss kommer til å behandles i tråd med vår personvernerklæring, som forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan og hvorfor vi samler inn dette, lagrer, bruker og deler slik informasjon, dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger og hvordan du kontakter oss og tilsynsmyndigheter om du har spørsmål eller klager rundt bruken av dine personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring.

10. Endringer av brukervilkår

AniCura kan komme til å forandre disse brukervilkårene.  Ved forandringer kommer vi til å publisere de nye brukervilkårene på nettstedet, og vi kommer til å gjennom Tjenesten og/eller via den e-postadressen du har oppgitt i Tjenesten informere deg om at brukervilkårene er endret.

Om du ikke aksepterer en eller flere av forandringene i brukervilkårene skal du slutte å bruke Tjenesten og avslutte din brukerkonto, alternativt gi oss beskjed og be om at vi avslutter din konto.

11. Tvister

Denne Vilkårene er underlagt norsk rett. Norske domstoler, eller domstolene i det landet hvor du er tilhørende, skal ha eksklusiv rett til å avsi dom om ethvert krav eller enhver tvist som måtte springe ut av Avtalen. Dersom du er tilhørende i EU har Europakommisjonen en nettbasert tvisteløsningsplattform som du kan få tilgang på her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Som forbruker i Norge kan du også benytte deg av Forbrukertilsynets meglingstjeneste som alternativ ordning for tvisteløsning (Forbrukertilsynet, postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien, Norge), www.forbrukertilsynet.no.

12. Kontakt oss

Behøver du hjelp eller annen kontakt kan du sende en e-post til oss, kundeservice.online@anicura.no.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.