Øyeundersøkelse hund

Søk veterinærhjelp om hunden din blir rød på øyet eller viser tegn på smerte fra øyet, som f.eks at den myser, holder øyet lukket eller gnir poten mot øyet. Øyesykdom og -skader bør behandles akutt.

De samme øyesykdommene som vanligvis sees hos mennesker, kan også forekomme hos hund. Eksempler på dette er grå og grønn stær, tørre øyne, sår på hornhinnen, svulster og inflammasjoner i slimhinnen i øyet (konjunktiva), hornhinnen eller i dypere deler av øyet som iris og netthinne.

Undersøkelse av hornhinnen og ytre del av øyet (adnexa)

En vanlig årsak til akutte veterinærbesøk er at hunden kniper med øyet, er rød på øyets slimhinne eller det renner fra øyet. En standardundersøkelse for røde og rennende øyne er måling av tåreproduksjon ved hjelp av en spesiell test som heter Schirmer Tear Test. Deretter farges øyets hornhinne med fluorescein for å påvise eventuelle sår på hornhinnen. Avhengig av problemstillingen, vil din veterinær vurdere behov for videre undersøkelser og eventuell henvisning til veterinær med spesialisering innen øyesykdommer og- skader.  

Spaltelampe og oftalmoskop

Med en spaltelampe undersøkes den ytre delen av øyet og fremre del av indre øyet, som iris og linse. Spaltelampen består av en sterk lyskilde i kombinasjon med et mikroskop som gjør det mulig å få et forstørret bilde av ulike deler av øyet. Spaltelampen er et viktig hjelpemiddel når øyet skal undersøkes, men utstyret krever kompetanse og det er vanligvis kun klinikker med øyelysere og øyelyseraspiranter (veterinærer under spesialutdanning) som har tilgang til og bruker spaltelamper.

Ved undersøkelse av netthinnen brukes i dag et såkalt indirekte ofthalmoskop. Netthinne- undersøkelser og undersøkelse av linse krever henvisning til øyelyser. Du kan også bestille time direkte selv hos en av AniCuras øyelysere (oftalmologer).

Tonometri

Ved øyeproblemer kan det være indisert å kontrollere trykket inne i hundens og kattens øye med et tonometer. Et for høyt eller for lavt trykk er viktige symptomer ved flere alvorlige sykdommer i øyet.

Øyelysing

Øyelysing er en rutineundersøkelse av øynene for å oppdage tegn til arvelige øyesykdommer. Dette er en viktig øyeundersøkelse for å unngå å avle videre på hunder med arvelige sykdommer, men øyelysing er også viktig som rutinesjekk for å kontrollere at hunden din har normale øyne med normalt syn. Undersøkelsen utføres av veterinærer som er autoriserte øyelysere, det vil si at de har gjennomgått en spesiell utdannelse og eksamen for å kunne utføre denne typen undersøkelser. Hos AniCura har vi flere veterinærer med denne kompetansen.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.