Øyelysing

Ved å diagnostisere arvelige øyesykdommer og gi råd om bruk av det enkelte individ i avl, kan vi begrense forekomsten av tilsvarende problemer i kommende generasjoner.

Øyelysing er en omfattende øyeundersøkelse, både av øynenes omgivelser og overflater, samt av strukturene inne i øynene. Alle hunder anbefales øyelyst ved 1, 3 og 7 års alder.

Avlshunder må øyelyses årlig så lenge de brukes i avl, da en del av sykdommene er utviklingssykdommer og kan komme senere i livet. Hunder av enkelte raser bør også undersøkes før salg ved 8 ukers alder. Skal du kjøpe valp, bør du kreve at foreldredyrene er øyelyst i løpet av det siste året.

Undersøkelsen

Hunden må være ID-merket og eier må ha med registreringsbevis og tidligere attester. Alle hundene blir undersøkt før øynene dryppes. Ved første undersøkelse ser vi på strukturene foran i øyet. Pasienten får deretter dråper i øynene som utvider pupillen i løpet av 20 min. Effekten av de pupillutvidende dråpene varer i noen timer. I denne tiden vil hunden kunne vise ubehag hvis den utsettes for sterkt sollys.

Øyelyseren bruker et indirekte oftalmoskop for å se på netthinnen. Spaltelampe brukes for å undersøke linse, fremre deler av øyet og øyelokkene. Resultatet av øyelysingen registreres elektronisk på NKK’s Dogweb. Eier får vite resultatet med en gang og får med originalattesten. Attesten er gyldig i ett år. Øyelysere i Norge er godkjent av ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) og kan derfor benytte de europeiske attestene.

Patella-attest

Alle norske øyelysere er også autorisert for å skrive ut patella-attester (kneleddsattester). Dette kan gjøres samtidig om ønskelig. Sjekk med raseklubben din hva som kreves på din rase.

Har du behov for å gjennomføre en øyelysing av din hund? Kontakt din nærmeste AniCura-klinikk

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.