Veterinærattest hund

Foruten inspeksjoner og EU-pass, kan våre veterinærer også hjelpe med andre typer offisielle sertifikater og attester.

Helseattest

Før reise til noen land utenfor EU kreves det at hunden har en helseattest. Vi anbefaler at man finner ut hva som gjelder for det aktuelle landet hos dets ambassade eller konsulat. Ofte skal et spesielt skjema brukes.

Det finnes også andre sammenhenger hvor dyrets eier må vise sertifikat, f.eks. ved noen konkurranser. I disse tilfellene holder det ofte at veterinæren lager en attest i forbindelse med et besøk på klinikken.

Spesialistsertifikat

For visse raser finnes det helseprogram som krever at hunden undersøkes av en veterinær med spesialkompetanse i hundens og kattens sykdommer (Smådyrspesialist) eller annen spesialkompetanse, f.eks. patella-attest, attest på hjertestatus og øyelysing. Innen AniCura har vi alle typer spesialkompetanse som er nødvendig for å utgi spesialsertifisering.

Helseerklæring

Hvis hunden har en livsforsikring trenger forsikringsselskapet en helseerklæring for å kunne gjøre utbetalinger i forbindelse med avlivning, dødsfall eller funksjonsnedsettelse. Dette blir utstedt av den veterinæren som har tatt hånd om dyret. Før avlivningen kan forsikringsselskapet kreve en undersøkelse av dyret for å sikre grunnen til avlivningen. Veterinæren sender vanligvis også helseerklæringen til eieren.

 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.