Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Klinisk undersøkelse

Siden hundene selv ikke kan formidle sin sykdomshistorie og hvor de har vondt, er eierens forklaringer og iakttagelser veldig viktige og iblant avgjørende for å stille rett diagnose.

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Undersøkelsen begynner med at veterinæren spør eier/den som følger om hundens sykdomshistorie. Det er bra om den som følger dyret kjenner dyret godt. Hvis symptomene kommer og går, er det verdifullt om den kan dokumenteres på film eller bilder. Har hunden vært hos en annen veterinær, kan en kopi av journalen fra denne klinikken tas med.

Etter å ha hørt sykdomshistorien, utfører veterinæren en klinisk undersøkelse for å se på hundens allmenntilstand, pust, hjertefunksjon, blodsirkulasjon, hold, eventuell dehydrering eller halthet mm. Avhengig av hva hundens plager er, kan undersøkelsen og utredningen variere noe. I en del tilfeller er det behov for blodprøver eller røntgenundersøkelser, i andre tilfeller kan for eksempel urinprøve, celleprøve eller ultralydundersøkelse være aktuelt. I en del tilfeller er det behov for videre utredning, f.eks. hormonanalyse eller mer avanserte undersøkelser hos veterinær med spesialutdannelse. I slike tilfeller planlegges ofte ytterlige besøk før videre utredning.

Behandling av hundens sykdom kan innledes i forbindelse med besøket, f.eks. gjennom spyling av betente analsekker med antiseptisk middel eller rengjøring av betente ører. I andre tilfeller planlegges ytterligere et besøk før behandlingen (f.eks. før et kirurgisk inngrep) og i andre tilfeller får eieren med seg en resept på legemiddel og/eller skriftlige råd om fortsatt pleie hjemme.

En del undersøkelser krever spesielle forberedelser før besøket. Det er f.eks. viktig at hunden ikke har tisset nylig før en ultralydundersøkelse av urinblæren eller om veterinæren ønsker en urinprøve for videre utredning. Noen ganger kan beroligende midler være nødvendig for at en undersøkelse skal kunne gjennomføres, og noen ganger trengs det blodprøver. Resultatet av blodprøvene blir sikrere om hunden har fastet før prøvene tas. 

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.