Vaksinering

Hunder vaksineres mot parvovirus, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Den årlige vaksinen gjøres sammen med den viktige helsekontrollen.

Vaksinering av hund

Hvilke sykdommer hundene våre vaksineres mot? Dette vil avhenge av hvor i verden hunden bor, forholdene den vokser opp under, og om det er planlagt å ta den til andre land der den vil møte andre sykdommer enn de vi vanligvis ser her i Norge.

Sykdommene som alle hunder bør vaksineres mot, uavhengig hvor i verden de holder til, er valpesyke (Canine Distemper Virus CDV), smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus 1og 2) og parvovirus (Canine Parvovirus 2), disse vaksinene kalles kjernevaksiner.

Tilleggsvaksiner som også anbefales i Norge, er de som beskytter mot ”kennelhoste” (Canine parainfluensa virus +/- Bordetella bronchoseptica-bakterien). Dersom hunden skal reise til utlandet, vil reisemålet og lovverket bestemme hvilke sykdommer som må vaksineres mot; som rabies og leptospirose.

Siden vi begynte å vaksinere hundene våre, har anbefalingene variert en hel del, og ofte kan man få ulike anbefalinger fra ulike veterinærer og til og med fra enkelte oppdrettere. Det ble derfor satt ned et utvalg av de fremste immunologene i veterinærverdenen, som kontinuerlig revurderer anbefalingene i forhold til den nyeste forskningen.

Prinsippet bak dette er: Valpen beskyttes mot sykdommer ved overføring av antistoffer fra moren via morsmelk. Disse antistoffene er livsviktige i den første perioden, MEN blokkerer valpens evne til respons på vaksinen, og dermed egenproduksjon av antistoffer. Via vaksinene de får blir valpene eksponert mot en ufarlig variant av sykdommen de skal beskyttes mot, slik at de kan lage sine egne antistoffer. Dersom de fremdeles har mors antistoffer i blodet, vil ikke valpene kunne lage sine egne antistoffer.

Det skjer en gradvis reduksjon i antistoffer fra moren de første ukene. Perioden der det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens ”mottakelighetsvindu". Før trodde man at ”mottakelighetsvinduet” var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp i mot 15 uker, det vil si at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. 

Grunnvaksinering

Grunnvaksinene som anbefales for valper er derfor:

  • 1. vaksine: 8 uker (DHP)
  • 2. vaksine: 12 uker (DHP + Pi/BbPi)
  • 3. vaksine: 16 uker (DHP) Dette er for å forsikre oss om at alle valper vil ha fått minst én dosering der mors antistoffer ikke blokkerer valpens respons.
  • Valper som ikke har fått Pi/BbPi på 12 uker må få på 16 uker.
  • 1. revaksinasjon (booster) ved 12 måneder 
  • Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse: 1. vaksine ved 6 uker (men aldri modifiserte levende før 4 uker)

Helt unge valper som er utsatt for stort smittepress, kan vaksineres allerede fra seks til åtte ukers alder.

Årlig vaksine og helsekontroll

Hunder bør vaksineres årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Ved hver vaksine foretas også en grundig helsekontroll hvor hundens helse gjennomgås, fra tenner og munnhule, til øyne, ører, pels, ledd, hjerte og lunger med mer. Dette er et viktig besøk hos veterinæren, siden begynnende plager og sykdommer kan oppdages og eventuell behandling kan settes i gang.  

De tre sistnevnte virussykdommene er mulig livstruende sykdommer som heldigvis er sjelden i Norge, med bare noen få rapporterte tilfeller årlig. Ved å la hunden din vaksineres mot disse sykdommene forbygger du ikke bare at ditt eget dyr skal smittes, men du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i hundepopulasjonen, på et lavt nivå.

Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan være plagsom for det syke dyret, og bane vei for følgesykdommer som kan være alvorlige. Kennelhoste forårsakes av flere ulike smittestoffer, hvor ett ofte inkluderes i basisvaksinasjonen. Det finnes også en vaksine som gis i nesen for å beskytte mot to smittestoffer som forårsaker kennelhoste. Kennelhoste er smittsomt. 

Det er uvanlig at hunden får bivirkninger av vaksinen, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner, som kan være alvorlige, oppstå.

Dersom du er AniPlan-medlem er den årlige helsekontrollen og vaksinen inkludert i abonnementet. For valper anbefaler vi AniPlan Valp, der alle de nødvendige vaksinene for valpens første leveår er inkludert. 

Ytterlige vaksiner

For hunder som skal reise utenlands kreves ytterligere vaksiner. Ifølge Mattilsynet og øvrige EU-lands regelverk skal hunden være vaksinert mot rabies og ha et EU-pass. I mange land er det vanlig med smittsomme sykdommer som er sjeldne i Norge, sånn som leptospirose og leishmaniose. Kontakt et av våre dyresykehus eller en dyreklinikk for mer informasjon om du planlegger å reise utenlands med hunden din. Det samme gjelder om man tenker å sette en tispe i avl.

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.