Indremedisinsk utredning hund

Tilstander som kan kreve en medisinsk utredning er for eksempel når en hund har begynt å drikke mye, spiser lite, kaster opp ofte eller har stadig tilbakevendende diaré.

Medisinsk utredning kan også behøves ved endring i allmenntilstanden, endret pelskvalitet eller muskeltap. Den medisinske utredningen begynner med at eieren må svare på spørsmål om dyrets sykdomshistorie. Deretter utføres en klinisk undersøkelse, og vanligvis tas det blodprøver for å finne ut av hundens blodverdier og funksjonen i indre organer. Ofte komplementeres undersøkelsen med urinprøve og utvidede blodprøver som for eksempel hormonanalyser.

Ut fra hva som kommer frem fra sykdomshistorien, undersøkelsen og prøvene, kan ulike bildediagnostiske undersøkelser også inkluderes i utredningen, for eksempel røntgen, ultralyd eller endoskopi. Noen ganger kan det være aktuelt å stalle opp hunden for å gjøre mer omfattende undersøkelser, for eksempel ved visse metabolske forstyrrelser, eller for å gi behandling av sykdomssymptomer og den underliggende sykdommen.

 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.