Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Hormonanalyser

Hormoner styrer mange viktige funksjoner i kroppen. Flere vanlige sykdommer hos hunder er forårsaket av mangel på eller overskudd av hormoner. For å få riktig diagnose ved mistanke om en hormonforstyrrelse, tar veterinæren en blodprøve som analyseres for nivåer av hormonet.

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

En ikke helt uvanlig sykdom hos eldre og overvektige hunder er diabetes. Andre hormonelle sykdommer hos hunder er nedsatt stoffskifte, såkalt hypotyreose. Diagnosen stilles ved å analysere nivået av thyroideahormoner i én enkelt blodprøve. Ved visse sykdommer produseres det for lite eller for mye av et visst hormon i kroppen. For å teste for slike sykdommer gis et stoff som stimulerer eller eventuelt hemmer produksjonen av dette hormonet, og det tas blodprøver både i for- og etterkant. Eksempler på dette er diagnostisering av Addisons sykdom (utilstrekkelig produksjon av binyrebarkhormon), eller for å finne riktig dose av medisinen Vetoryl som gis ved overproduksjon av binyrebarkhormon (Cushings sykdom).

Ved stimuleringen injiseres det et stoff, som hos friske individer stimulerer frisetting av hormonet i blodet. For diagnostisering av Cushing er det vanligvis brukt et stoff som hemmer frigjøring av hormonet.

Hormon-analyser blir også brukt til å overvåke fysiologiske prosesser i kroppen. Progesteronanalyser er eksempler på dette. For å kunne bestemme riktig tidspunkt for parring av et hunndyr som har løpetid, måles progesteronnivået i blodet i flere påfølgende dager.

For å kjøre hormon-analyser kreves det at laboratoriene har svært avansert utstyr. Derfor blir hormonprøvene oftest utføret av kvalifiserte biomedisinske teknikere, på spesielt godt utstyrte laboratorier.