Hormonanalyser hund

Hormoner styrer mange viktige funksjoner i kroppen. Flere vanlige sykdommer hos hunder er forårsaket av mangel på, eller overskudd av hormoner. For å få riktig diagnose ved mistanke om en hormonforstyrrelse, tar veterinæren blant annet en blodprøve som analyseres for nivåer av hormonet.

En ikke helt uvanlig sykdom hos eldre hunder er diabetes. En annen hormonell sykdom hos hunder er nedsatt stoffskifte, såkalt hypotyreose. Diagnosen stilles ved å analysere nivået av thyroideahormoner og thyroideastimulerende hormon i én enkelt blodprøve, på hunder med symptomer på hypotyreose. Ved hormonelle sykdommer produseres det for lite eller for mye av et visst hormon i kroppen. For å teste for enkelte slike sykdommer, gis medikamenter som påvirker produksjonen av det aktuelle hormonet, og det tas flere blodprøver. Eksempler kan være diagnostisering av Addisons sykdom (utilstrekkelig produksjon av binyrebarkhormon), eller Cushings sykdom (overproduksjon av binyrebarkhormon).

Hormonanalyser blir også brukt til å overvåke fysiologiske prosesser i kroppen. Progesteronanalyser er eksempler på dette. For å kunne bestemme riktig tidspunkt for parring av et hunndyr som har løpetid, måles progesteronnivået i blodet i flere påfølgende dager. I tillegg tar veterinæren celleprøve fra skjeden til tispen. 

For å kjøre hormonanalyser kreves det at laboratoriene har svært avansert utstyr. Derfor blir hormonprøvene oftest utføret av kvalifiserte biomedisinske teknikere, på spesielt godt utstyrte laboratorier.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.