Hormonanalyser

Hormoner styrer mange viktige funksjoner i kroppen. Flere vanlige sykdommer hos hunder er forårsaket av mangel på, eller overskudd av hormoner. For å få riktig diagnose ved mistanke om en hormonforstyrrelse, tar veterinæren en blodprøve som analyseres for nivåer av hormonet.

Finn en klinikk nær deg

Lurer du på noe rundt dette temaet, eller ønsker å komme i kontakt med oss, finner du våre klinikker her.

En ikke helt uvanlig sykdom hos eldre og overvektige hunder er diabetes. Andre hormonelle sykdommer hos hunder er nedsatt stoffskifte, såkalt hypotyreose. Diagnosen stilles ved å analysere nivået av thyroideahormoner i én enkelt blodprøve. Ved visse sykdommer produseres det for lite eller for mye av et visst hormon i kroppen. For å teste for slike sykdommer gis et stoff som stimulerer eller eventuelt hemmer produksjonen av dette hormonet, og det tas blodprøver både i for- og etterkant. Eksempler på dette er diagnostisering av Addisons sykdom (utilstrekkelig produksjon av binyrebarkhormon), eller for å finne riktig dose av medisinen Vetoryl som gis ved overproduksjon av binyrebarkhormon (Cushings sykdom).

Ved stimuleringen injiseres det et stoff, som hos friske individer stimulerer frisetting av hormonet i blodet. For diagnostisering av Cushing er det vanligvis brukt et stoff som hemmer frigjøring av hormonet.

Hormonanalyser blir også brukt til å overvåke fysiologiske prosesser i kroppen. Progesteronanalyser er eksempler på dette. For å kunne bestemme riktig tidspunkt for parring av et hunndyr som har løpetid, måles progesteronnivået i blodet i flere påfølgende dager.

For å kjøre hormonanalyser kreves det at laboratoriene har svært avansert utstyr. Derfor blir hormonprøvene oftest utføret av kvalifiserte biomedisinske teknikere, på spesielt godt utstyrte laboratorier.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.