Normalt reguleres blodsukkernivået hovedsakelig av hormonet insulin, som produseres i bukspyttkjertelen. Ved diabetes er blodsukkernivået unormalt høyt, noe som kan være forårsaket av svekket insulinproduksjon i bukspyttkjertelen (diabetes type 1) eller at kroppen ikke klarer å svare på insulinet (diabetes type 2). Hunder med diabetes har vanligvis type 1.

Sykdommen er relativt vanlig og rammer oftest middelaldrende og eldre hunder. Det er noe høyere risiko for at tisper får sykdommen enn hannhunder, og vi ser også at overvektige hunder har større risiko for å utvikle diabetes enn slanke hunder.

Det mange utløsende faktorer bak diabetes, deriblant infeksjoner, sykdommer i immunforsvaret, legemiddelbivirkninger og arvelige årsaker.

Symptomer

De fleste hunder med diabetes får stort sett milde til moderate symptomer, men tilstanden kan i noen tilfeller bli livstruende. Symptomer på diabetes er:

  • Økt tørste og urinering
  • Vektnedgang
  • Økt appetitt
  • Nedstemthet
  • Brekninger
  • Dårlig syn som følge av grå stær/katarakt.

 

Den alvorlige komplikasjonen ketoacidose kjennetegnes av kraftig nedsatt allmenntilstand. Ketoacidose er en alvorlig og potensielt dødelig tilstand om ikke hunden straks får behandling.

Diagnose

Diagnosen diabetes mellitus kan bekreftes eller utelukkes ved hjelp av blodprøver og urinprøver. Foruten analyse av sukkernivåene i blod og urin, kontrolleres også leverenzymene, ettersom disse ofte er forhøyede hos hunder med diabetes. Stress og medisinering kan medføre økte blodsukkernivåer, men oftest bare over kortere tid. For å skille mellom kortvarig økning av blodsukkernivået og den som ses ved diabetes, kan man måle mengden fruktosamin i blodet. Dette gjøres ved en blodprøve som enten analyseres på klinikken, eller sendes inn til et eksternt laboratorium.

Behandling

Det viktigste for en diabetikerpasient er regelmessighet, både når det gjelder fôr, medisinering og mosjon. Målet med den medisinske behandlingen er å minske blodsukkersvingninger, dempe symptomer og forbedre hundens livskvalitet.

Behandlingen tilpasses hvert individ, og innebærer som oftest tilførsel av insulin. Det fins insulinpreparater med ulik styrke og virkningstid. Insulininjeksjoner gis vanligvis to ganger om dagen. Behandlingen utføres av dyreeier, hundene pleier å akseptere injeksjonene. Om det fins en underliggende årsak eller komplikasjoner som følge av diabetes så må disse også behandles. Tisper bør kastreres, ettersom løpetiden kan ha en veldig negativ effekt på behandlingen.

Fôring er også en viktig del av behandlingen. Det anbefales å fôre på bestemte tider, gjerne i mindre porsjoner. Fôret bør ikke inneholde for mye av de såkalte raske karbohydratene, men gjerne være fiberrikt. Det fins spesielle veterinærfôr som er tilpasset hunder med diabetes. Det er også viktig at hunder med diabetes holder sin idealvekt.

En hund med ketoacidose behandles med intravenøst drypp, samt hurtigvirkende insulin og substanser som korrigerer andre ubalanser i blodet. Ketoacidoce krever en veldig intensiv behandling, men prognosen er likevel avventende.

Det er krevende å ha en hund med diabetes, men med gode rutiner og rett behandling kan de fleste hunder leve et normalt liv.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.