Bilyd på hjertet hos hund

Bilyd på hjertet skyldes turbulens i blodet inne i hjertet eller i de store blodårene som går ut fra hjertet. Turbulensen gir opphav til en susende eller fresende bilyd som kan oppfattes med stetoskop.

Definisjon

Bilyd oppdages når man lytter til hjertet med stetoskop. Bilyd deles inn i 6 ulike grader, der 1 er den svakeste og 6 den kraftigste. Bilyd kan høres tydeligere på visse områder av brystkassen, avhengig av hvor i hjertet bilyden oppstår, og også i ulike perioder i hjertets kontraksjonssyklus. Systolisk bilyd er vanligst, den høres når hjertet trekker seg sammen og trykker blodet ut i hovedpulsåren (aorta) og lungepulsåren. Diastolisk bilyd er mer uvanlig, den høres når hjertekammeret slapper av for å fylle blod fra forkammeret. Man kan få ledetråder om hva som forårsaker bilyden ut fra hvor på brystkassen og når i hjertesyklusen bilyden kan høres, men sikker diagnose kan sjelden stilles uten å undersøke hjertet med ultralyd.

Årsaker

Bilyd skyldes oftest en form for hjertesykdom og bør derfor utredes videre. Den kan være medfødt og skyldes misdannelser i hjertet eller i de store blodårene. Den kan også være ervervet, det vil si at det har oppstått senere i livet. Bilyd kan oppstå midlertidig. Ofte kan bilyd høres tydeligere når hjertet slår raskere og kan bli umulig å oppfatte når hjertefrekvensen synker.


Det finnes enkelte individer, oftest unge og eller veltrente, som har bilyd uten at man kan påvise noe unormalt med ultralyd. Også drektige tisper kan få midlertidig bilyd som forsvinner når kroppen har normalisert seg etter drektigheten. Hvis man med ultralyd har utelukket hjertesykdom kalles disse bilydtilfellene fysiologiske, ettersom hjertet er normalt og bilyden sannsynligvis skyldes at hjertet pumper så kraftig at det oppstår virveldannelser/turbulens i blodet. Andre tilstander, som blodmangel eller feber, kan gi opphav til midlertidig bilyd som ikke primært skyldes hjertefeil. I disse tilfellene bør bilyden forsvinne når grunnsykdommen er under kontroll.
Det er ikke alle hjertesykdommer som gir bilyd. Hjertesykdom kan derfor ikke utelukkes bare gjennom å lytte med stetoskop.

Symptomer

Både dyr og mennesker kan ha bilyd og hjertefeil uten å kjenne seg syke, ettersom hjertet fortsatt klarer å utføre jobben sin. Bilyd gir i seg selv ingen symptomer, men er oftest tegn på en mer eller mindre alvorlig hjertesykdom som i sin tur kan gi symptomer. Hvis hjertesykdommen forverres med tiden kan hjertesvikt oppstå. Det skyldes at det syke hjertet ikke lenger klarer å opprettholde en tilfredsstillende blodsirkulasjon.
Hjertefeil kan gi mer eller mindre alvorlige rytmeforstyrrelser, det vil si elektriske forstyrrelser som gir ekstraslag og uregelmessig hjertevirksomhet. Hvis forstyrrelsene er svake merkes det ingenting på hunden, men hvis de er alvorlige kan de føre til svakhet, kollaps, svimmelhet og plutselig hjertedød.

Hva kan man gjøre selv?

Oppdrettere bør naturligvis streve etter å bare bruke friske dyr i avl, samt undersøke alle valper som skal selges. Som potensiell kjøper bør man sørge for at hunden man har tenkt å skaffe seg er undersøkt av veterinær, hvilket inkluderer at en veterinær har lyttet til hjertet med stetoskop, og at man får en attest på resultatet av undersøkelsen.
For visse hunderaser finnes det avlsprogram, for eksempel for mitralisendokardiose/myxomatisk ventilsykdom hos cavalier king charles spaniel, og for dilatert kardiomyopati/DCM hos dobermann. Kennelklubber og raseklubber kan gi informasjon om eventuelle sykdommer i rasen og pågående avls- og bekjempningsprogrammer.
Be veterinæren lytte til hundens hjerte med jevne mellomrom for å kunne oppdage om ny bilyd har oppstått.
Man får ikke hjertefeil av overvekt, men om hunden har hjertefeil er det viktig å holde den slank ettersom fedme medfører ekstra arbeid for hjertet og gir dårligere lungekapasitet.

Når bør man oppsøke veterinær?

Valper eller voksne dyr som skal selges bør undersøkes av veterinær før salget. Hvis bilyd blir oppdaget, bør det utredes videre med ultralyd for å forsøke å bedømme om bilyden skyldes sykdom og om den i så fall risikerer å påvirke livskvalitet og livslengde.

Ettersom de fleste hjertesykdommer ikke er medfødte, men oppstår med tiden og da ofte forårsaker bilyd, er det klokt å la en veterinær lytte på hundens hjerte selv om du ikke mistenker at hunden din er hjertesyk. Hvis bilyd blir oppdaget når man lytter på hjertet, anbefales videre utredning hos spesialist. Ut fra utredningsresultatet kommer veterinæren med råd og anvisninger.
Hvis du vet at hunden din har hjertefeil bør du umiddelbart oppsøke veterinær om du ser tegn som kan tyde på hjertesvikt, for eksempel pustebesvær, svimmelhet eller oppsvulmet buk.

Diagnostikk

Ved utredning av mistenkt hjertefeil kan veterinæren, i tillegg til å lytte med stetoskop, også utføre ultralydundersøkelse, EKG-undersøkelse, røntgen og blodprøve avhengig av symptomer og sykdomstype.

Behandling

Avhengig av type og alvorlighetsgrad på sykdommen, samt symptomer, avtales behandling og videre oppfølging hos veterinær. Mange dyr med hjertefeil behøver imidlertid ikke behandles hvis de er symptomfrie og endringene er milde.

Ofte forverres dessverre sykdommen med tiden, og medisinering blir da aktuelt. Hvis hjertesvikt med lungeødem oppstår kan opphold på dyresykehus for intensiv pleie bli nødvendig. Ved intensiv pleie gis vanligvis behandling med oksygen, gjentakende doser av væskedrivende medisin, behandling av arytmier og fortløpende vurdering av behandlingsresultat. En slik pleie pågår ofte i to til tre dager før pasienten kan dra hjem. I alvorlige tilfeller kan forventet resultat av behandlingen utebli og man kan bli tvungen til å avlive hunden for å unngå mer lidelse.
Når den innledende behandlingen har hatt sin effekt følges den vanligvis av livslang behandling i hjemmet, ofte med flere ulike medisiner. Ved hjelp av medisinering kan mange dyr få en god livskvalitet i noen år til, også om hjertesykdommen ikke kan helbredes. For optimalt resultat er det veldig viktig at man som dyreeier følger veterinærens anvisninger om medisinering, pleie og videre faglig oppfølging nøye.

 

Redigert av veterinær i Anicura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.