Hjerteultralyd på hund

Utredning hos hjertespesialist gjøres vanligvis etter at hunden ved klinisk undersøkelse har fått påvist bilyd på hjertet eller har andre tegn på hjertesykdom, som for eksempel svakhet, hoste eller tung pust.

Hjerteultralyd

For å vurdere om hunden har synlige forandringer i hjertet foretas en ultralydundersøkelse med strømningsmåling, såkalt ekkokardiografi med Doppler. Med denne teknikken kan veterinæren raskt avgjøre om hjertet er forstørret, om det finnes tegn på misdannelse eller arvelig hjertesykdom. Ved hjelp av strømningsmåler kan veterinæren avgjøre om det foreligger lekkasje over noen av hjerteklaffene eller trang passasje et sted i hjertet eller i blodårene.

EKG

EKG brukes for å undersøke hjertets rytme. Rytmeforstyrrelser i hjertet (arytmier) kan opptre kontinuerlig eller i kortere episoder. Elektroder kobles til huden og en EKG-kurve vises enten på papir eller på en skjerm. Hvis det er mistanke om at rytmeforstyrrelser bare forekommer sporadisk, er det en mulighet å bruke en såkalt Holter-EKG. Hunden får da ha en vest med et lite EKG-apparat på ryggen. Alle hjerteslag, cirka 100.000-150.000, blir registrert i løpet av et døgn og analyseres senere av en av våre veterinærkardiologer.

Andre bildediagnostiske undersøkelser

Røntgen av brysthulen brukes i hjertediagnostikken først og fremst for å fastslå om hjertesvikt foreligger, men også for å utelukke eller påvise om det også finnes lungeforandringer. Ved behov for ytterligere undersøkelser, kan hunden bli satt opp til en CT-undersøkelse.  

Her kan du lese mer om hjertefeil hos hund.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.