Akutt nyresvikt hos hund

Akutt nyresvikt oppstår når nyrene plutselig slutter å fungere, for eksempel som følge av forgiftning.

Årsak

Det finnes mange ting hunden kan få i seg som er giftige for nyrene og kan forårsake akutt nyresvikt. Om man mistenker at hunden har kommet i kontakt med en giftig substans bør man snarest kontakte veterinær. Eksempler på giftige substanser er frostvæske (etylenglykol), sjokolade, rosiner og druer, samt ulike legemidler. En akutt nyreskade kan også oppstå ved infeksjoner i nyrene, svulster i nyrene, samt ved betennelsestilstander.

Symptomer

Symptomer på akutt nyreskade kan komme plutselig. Hunden blir svak og trøtt, spiser dårligere og får akutte smerter i buken. Oppkast og diaré er vanlig forekommende, og ved alvorlige tilfeller kan hunden få nevrologiske symptomer. Hunden kan drikke og tisse mer en normalt, eller produsere mindre urin, eller ingen urin i det hele tatt.

Om du mistenker at din hund har nyresvikt, kontakt veterinær snarest.

Diagnose og behandling

Hos veterinæren tar man blodprøve for å konstatere nyreskade, og for å vurdere hvor alvorlig skaden er. Man måler da hvor bra nyrene filtrerer ut urinstoffer fra blodet, ettersom innholdet av disse stoffene stiger i blodet ved nyreskade. Urinprøver tas for å måle urinkonsentrasjonen og for å kontrollere om det foreligger en infeksjon. I tillegg ser man i urinsedimentet etter krystaller eller andre avvik. Ultralyd av nyrene kan gi mye informasjon, for eksempel kan visse forgiftninger gi kraftige forandringer i nyrene som kan detekteres med ultralyd. Det kan også hjelpe med å skille akutt fra kronisk nyresvikt. Intravenøs væskebehandling er en sentral del i behandlingen av en akutt nyreskade. Urinproduksjonen og nyreverdier måles kontinuerlig for å se om nyrene gjenopptar sin kapasitet til å filtrere blodet. Det er viktig at en hund med akutt nyresvikt raskt kommer i behandling for at prognosen skal bli så bra som mulig. Etter en akutt nyreskade er det økt risiko for at hunden utvikler kronisk nyresykdom.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Finn andre AniCura-klinikker

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.