Symptomer på kronisk nyreskade forekommer når nyrenes kapasitet til å filtrere urin og rense avfallsstoffer fra blodet er blitt kraftig svekket. Det har da skjedd en uopprettelig skade på nyrene der nyrevev har blitt erstattet av arrvev og nyrenes funksjon har blitt svært begrenset. Årsaker til kronisk nyresvikt kan være en tidligere akutt skade på nyrer eller visse arvelige, spesifikke nyresykdommer. Dessverre kommer man ikke alltid fram til årsaken.

Symptomer

Kronisk nyresvikt er en lidelse som kommer gradvis, og som stadig gjør hunden dårligere. Hunden blir svak og trøtt, spiser mindre og drikker mer enn normalt. De stigende nivåene av avfallsstoff i blodet gjør at hunden føler seg dårlig og kan få oppkast og diare. Avfallsstoffene i blodet kan også forårsake magesår og sår i munnslimhinnen, enda en faktor som bidrar til svekket appetitt. Avmagring er vanlig. Hunden kan også bli blodfattig (anemi) som følge av langvarig nyresvikt.

Diagnose og behandling

Hos veterinæren starter man med blodprøver for å konstatere nyreskade og for å måle hvor stor skaden er. Man måler da hvor godt nyrene filtrerer ut avfallsstoffer fra blodet, ettersom store deler av disse går tilbake ut i blodet ved nyresvikt. Urinprøver tas for å kontrollere om det foreligger en infeksjon, samt om man finner protein i urinen, hvilket vil indikere proteinlekkasje fra nyrene. Også urinens tetthet måles, for å undersøke hvor godt nyrene kan konsentrere urinen. En ultralydundersøkelse av nyrene kan gi mye informasjon. Ved kronisk sviktende nyrer ser man ofte en krympet og trangere nyre med uregelmessig form.

Intravenøs væskebehandling kan være nødvendig i de tilfellene hvor hunden er uttørket på grund av at nyrene ikke har kunnet konsentrere urinen. Blodtrykket måles ettersom et for høyt trykk i nyrene kan lede til større skader. Ofte behandles hunden med blodtrykkssenkende medisiner for å senke trykket.

Spesiallaget nyrediettfôr er oftest å anbefale da denne kosten er optimalt sammensatt for å beskytte nyrene. Den inneholder en lavere andel, men velbalanserte, proteiner og minsket mengde fosfor.

I de tilfeller fosforinnholdet stiger i blodet som følge av nyresvikten kan behandlingen med fosforbindere i kosten være nyttig.

En kronisk nyreskade kan ikke leges, men med medisinering og kost kan man få nyrene til å fungere bedre og forsinke sykdomsutviklingen.

 

Redigert av veterinær i AniCura-appen, april 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.