Forsikring av hund

Om hunden blir syk eller skadet kan det være behov for behandling hos veterinær. Avhengig av hva behandlingen består av kan veterinærbesøk være kostbare. Veterinærpleie er ikke dekket av staten på samme måte som medisinsk hjelp til mennesker er, og derfor må dyreeiere selv dekke kostnadene hvis ikke hunden er forsikret.

Betraktninger 

Det finnes flere forsikringsselskap man kan velge mellom og som dyreeier kan det være en fordel å sette seg inn i forsikringsselskapenes ulike vilkår og regler, da det er til dels store forskjeller mellom dem. Grunnlaget for forsikringen pleier å være en veterinærforsikring som dekker både sykdom og ulykker, alternativt kun ulykker. Med ulykker menes en skade forårsaket av en plutselig hendelse som rammer kroppen til den forsikrede hunden. 

Hvor stor sum som dekkes pr. år bestemmes av type forsikring, egenandel og øvrige vilkår. Dette fastsettes når forsikringen tegnes. Vanligvis gjelder en forsikring for ett år om gangen. 

Mange forsikringsselskap tilbyr forsikringer med en fast og en variabel egenandel. Prosentsatsen på den variable egenandelen kan normalt velges. Lavere egenandel gir høyere erstatning med en noe høyere årspremie mens høyere egenandel gir lavere årspremie, og forsikringstakeren tar en større andel om skade inntreffer. 

Eksempel: Hunden er forsikret for 30 000 kr/år med en fast egenandel på 2500 kr og en variabel egenandel på 15%. 

Veterinærkostnaden for et besøk er 10 000. Den faste egenandelen på 2500 kr trekkes fra. På de resterende 7500 betales 1 125 kr (15% av 7500). 

Den totale summen å betale for forsikringstaker er 2500 + 1 125 = 3625 kr pluss eventuelle kostnader som ikke dekkes av forsikringen. 

Resterende beløp på forsikringen frem til neste forfall er 30 000 – 6375 = 23625 

Det er ikke bare kostnadene du må vurdere ved valg av forsikring. Innholdet kan også variere mellom tilbyderne. Lengden på egenandelsperioden varierer stort. Egenandelen betales vanligvis en gang per egenandelsperiode og det behøver ikke være samme diagnose for å få erstatning ved flere besøk, men dette kan variere.

Hvem har ansvar? 

Om veterinæren diagnostierer en sykdom eller skade som krever en mer omfattende undersøkelse eller operasjon og dyreeieren er usikker på om kostnaden dekkes av forsikringen, anbefales det at forsikringsselskapet kontaktes før operasjon for en avklaring. Veterinæren kan ofte være behjelpelig med informasjon i samband med avklaringen, men dyreeier må selv kontakte forsikringsselskapet.

Når skal man forsikre hunden? 

Forsikring kan tegnes allerede før hunden hentes hjem. For å få best mulig beskyttelse bør den tegnes innen hunden er fire måneder. Om hunden er forsikret på forhånd er det en fordel om det ikke er opphold i forsikringen. For å slippe en ny karantene, avslutter den gamle eieren sin forsikring først etter at den nye eieren har tegnet ny forsikring. Alternativt tar den nye eieren over den gamle eierens forsikring. 

Fra hvilket tidspunkt gjelder forsikringen? 

En nytegnet forsikring begynner ofte med en karanteneperiode. Karanteneperioden innebærer at forsikringen ikke gjelder sykdommer som har begynt innenfor denne perioden. De fleste selskapene opererer med en karanteneperiode på 20 dager før forsikringen trer i kraft. Vanligvis er det ingen karanteneperiode for ulykker og forsikringen dekker slikt fra den er tegnet. Sykdommer oppdaget før forsikringen ble tegnet dekkes normalt ikke.

Forsikring av eldre hund 

Ved nytegning av veterinærforsikring på voksen hund kan det behøves en helsesjekk av veterinær før forsikring tegnes. Noen selskaper har en grense for hvor gammel en hund får være når den får opprettet en forsikring. Noen selskaper slutter også å forsikre hunder over en viss alder, eller forsikringen blir dyrere.

Tilleggsforsikringer 

  • Livsforsikring: De fleste forsikringsselskap tilbyr livsforsikring. Avhengig av rase og forventet levealder gjelder livsforsikringen i ulik tid. Hunden må være id-merket og beløpet baseres på hundens innkjøpspris eller aktuelle markedsverdi. Markedsverdien bestemmes av hvilke meritter hunden har. Erstatningsbeløpet synker vanligvis i takt med alderen mot et minimumsbeløp.
    Erstatningen betales ut om hunden dør tidlig på grunn av sykdom eller skade. Vanligvis er det innen 10 år, men det kan variere mellom rase og forsikringsselskap. For å få ut en erstatning kreves det vanligvis dødsattest fra veterinær.  
  • Avl: Mange forsikringsselskap tilbyr oppdretter- eller avlsforsikring som anbefales til oppdrettere. Den omfatter ekstra reproduksjonsutredninger som for eksempel fertilitetsutredning, ekstra keisersnitt eller erstatning ved manglende evne til avl.  
  • Skjulte feil: Vanligvis tegner oppdretteren en forsikring som erstatter eventuelt skjulte feil på avkom. Med skjult feil menes at hunden har utviklet en feil eller en brist som ikke har vært kjent eller som har gitt symptomer før besiktelse. Kravene for denne forsikringen varierer, men pleier å omfatte at hunden har blitt utredet hos veterinær før leveranse. Definisjonen av skjulte feil varierer mellom forsikringsselskapene. 
  • Medisin: Reseptbelagte legemidler erstattes normalt opp til en viss sum pr. år. Summen varierer mellom forsikringsselskapene. 
  • Rehabilitering: Rehabilitering i form av svømming, massasje, stretching og tredemølle erstattes vanligvis i forbindelse med veterinærbehandling hvor hunden har fått en diagnose i skjelett, ledd, sener eller muskler. Forsikringen erstatter opp til en viss sum pr. år og summen varierer mellom forsikringsselskapene.
  • Manglende bruksegenskaper: Forsikringen omfatter hund som blir syk eller skades så alvorlig av den etter veterinærmedisinsk vurdering permanent mister sin bruksegenskap. Erstatning opp til hundens livsforsikringsbeløp kan utbetales. 
  • Kreftbehandling: Noen forsikringsselskap tilbyr egne forsikringer som dekker kreftbehandling i form av cellegift. Hør med ditt forsikringsselskap hva de tilbyr. 

Er det noe forsikringen ikke dekker?

Erstatning for sykdommer og skader som anses som medfødte eller som har inntruffet eller begynt å utvikle seg før forsikringen tegnes, utbetales normalt ikke. Forsikringen er vanligvis mer omfattende om den tegnes før hunden er fire måneder. 

Det finnes sykdommer som ikke kan forsikres. De fleste typer tannproblemer erstattes vanligvis ikke da det er sykdommer som kan forebygges gjennom tannbørsting og munnsanering/tannrens. Tannfrakturer dekkes vanligvis av forsikringen. Andre tiltak som ikke erstattes er kastrering om det ikke er på medisinsk grunnlag, navlebrokk, kryptorkisme (den ene eller begge testiklene har ikke vandret ned i pungen). Enkelte selskaper erstatter ikke keisersnitt på enkelte raser og kun ett keisersnitt på andre raser. Utredninger dekkes som oftest frem til diagnose er stilt uansett om hunden er forsikret før eller etter fire måneders alder.  

Det er uansett fornuftig å lese forsikringens vilkår nøye, og gjerne ta en telefon til forsikringsselskapet om man er usikker på om noe dekkes. Det er ikke veterinæren som bestemmer hva som skal dekkes eller ikke, det er en sak mellom eier og forsikringsselskap.  

Ta kontakt med veterinær

Forsikring av kjæledyr

Vi anbefaler at du tegner en forsikring for ditt dyr. Sykdom kan kreve langvarig behandling og skader kan bli omfattende, og da er det godt å få dekket mye av kostnadene via forsikring.

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.