Anaplasmose hos hund

Granulocytær anaplasmose spres via flåtten Ixodes Ricinus som er meget vanlig i store deler av Sør-Norge og langs kysten opp til Helgeland, i Sør-Sverige og i store deler av Danmark. Både hund og katt kan bli smittet, men anaplosmose er mer uvanlig hos katt.

Smitte

Anaplosmose forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smitteoverføringen fra flåtten skjer oftest etter at flåtten har sugd blod i et til to døgn.

Symptomer

Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra smitte til symptomene vises, er omtrent 7-14 dager. I de tilfellene hvor infeksjonen forårsaker sykdom, er symptomene ofte uspesifikke. Vanlige symptomer er blant annet feber, sløvhet og svekket appetitt. Tegn på smerte, stølhet, ømhet, halting og uvilje til å røre på seg har også forekommet. Mindre vanlig symptomer er oppkast, diaré og blødninger.

Hva kan man gjøre selv?

Det finnes ingen vaksine mot granulocytær anaplasmose. Forebyggende behandling består av å unngå flåttbitt ved hjelp av medisiner som forebygger flåttbitt i kombinasjon med regelmessig, helst daglig gjennomgang av hundens eller kattens pels for å fjerne eventuelle flått innen de overfører smitten til hunden.

Når bør veterinær oppsøkes?

Om hunden får akutt feber og smertefull akutt halting, eller om allmenntilstanden er kraftig påvirket bør man henvende seg til veterinær samme dag.

Diagnose

Ved akutte tilfeller, fremfor alt i feberfasen, kan bakterier iblant påvises inne i de hvite blodcellene ved hjelp av mikroskopi eller såkalt PCR-undersøkelse (blodprøve). Spesifikke antistoffer mot anaplasmose kan også måles i blodet. Påvisning av antistoffer er ikke alene nok til å fastslå en sykdomsdiagnose, siden antistoffer kun viser at hunden eller katten på et eller annet tidspunkt har vært utsatt for en infeksjon. Antistoffer bør derfor nøye vurderes i sammenheng med andre kliniske fakta som medisinsk historie, symptomer og resultater fra komplementerende undersøkelser og prøveanalyser.

Behandling hos veterinær

Vanlig behandling er intravenøs væskebehandling, antibiotika og smertelindring.

Her kan du lese mer om flått hos hund. 

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.