4 myter om flått og flåttbårne sykdommer

Det finnes mange myter om flått og smitte av sykdommer fra flått til hunder. Her tar vi for oss de 4 mest utbredte mytene og forklarer hva som er sant og hva som bare er myter.

Myte 1 - Flått smitter idet de biter seg fast

BÅDE SANT & FALSK
For at en hund eller katt skal kunne få en flåttbåren sykdom som borrelia, anaplasmose, TBE eller babesia, må flåtten først og fremst være bærer av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Når flåtten biter seg fast i dyret og begynner å suge næring, begynner mikroorganismene samtidig å formere seg.

Det har tidligere vært antatt at flåttbårne sykdommer først kunne overføres etter 12-96 timer, avhengig av hvilken mikroorganisme flåtten bærer på. I dag vet vi at smitten kan overføres mye raskere, og det er derfor veldig viktig å beskytte hunden mot flått.

En enkelt studie har vist at hvis en flått er i gang med å formere mikroorganismer og så underveis faller av et dyr (eksempelvis hund, sau, rådyr eller annet) og den klarer å bite seg fast på et nytt dyr, kan smitte overføres raskere enn ellers.

En voksne hannflått av typen engflått er kjent for å oppholde seg lengre tid på dyret enn andre flått, som f.eks. skogflåtten. Hannene er stort sett kun ute etter én ting, og det er å pare seg med voksne hunner.

Hannflått spiser ofte flere ganger på verten mellom parringene og migrerer rundt for å finne en hunn. Under sin vandring på verten risikerer hannen å falle av og utgjør derfor en større risiko enn hunnene, når det kommer til den "raske" smitten.

En voksen hunnflått av typen engflått utgjør også en risiko for spredningen av babesia, siden parasitten kan overføres til eggene. En hunnflått legger 7000 egg før hun dør, og dermed vil det i visse områder være en større risiko for smitte sammenlignet med andre - såkalte "Flått-lommer".

Den beste måten å unngå smitte fra flått på, er ved å gi hunden forebyggende beskyttelse.

Myte 2 - Flåttbeskyttende midler gir garanti mot flåttbårne sykdommer

FALSK
Den beste forebyggingen av flåttbårne sykdommer er å beskytte dyret ditt. Det kan gjøres ved enten spot-on midler, piller eller halsbånd. Noen midler har en avskrekkende effekt på flåtten, andre midler dreper flåtten kort tid etter at den har bitt hunden.

En hund eller katt med redusert immunforsvar vil lettere kunne få en flåttbåren sykdom, og det er derfor ekstra viktig å beskytte disse dyrene. Les mer om beskyttelse mot flått her.

Det er aldri noen garanti, og det kan i veldig sjeldne tilfeller skje at hunden din får en flåttbåren sykdom, selv om den er godt beskyttet mot flått. Det er viktig å holde hunden beskyttet gjennom hele flåttperioden.

Myte 3 - Giften i flåttmidler er også giftig for hundene

FALSK
Giften i flåttmidler er typisk ikke giftig for pattedyr. Mange av flåttmidlene består av gift som kun er skadelig for flått og lopper (og noen midler virker også mot lus og midd, f.eks. skabbmidd og øremidd) og er derfor uskadelig for hunder, mennesker og andre dyr.

Det finnes noen flåttmidler som er veldig giftige for katter. Kontakt derfor alltid veterinæren og spør om råd før du gir hunden din et flåttmiddel, hvis du også har katt i husstanden din.

Myte 4 - Mindre gift er bedre for kjæledyret ditt

FALSK
Det er en myte at mindre gift er bedre eller sunnere. Flåttmidler er forskjellige og de aktive stoffene som brukes er også forskjellige. Man kan derfor ikke sammenligne doser av virkestoffene mot hverandre. Noen flåttmidler virker lengre tid enn andre, og de virkestoffene som finnes i disse er derfor noen andre virkestoffer med en annen legemiddelprofil enn de som finnes i de mer kortvirkende midlene.

Om man foretrekker et kortvirkende middel eller et langvarig middel, et avskrekkende middel eller et middel som dreper flåtten når den biter, er en smakssak. Men valget bør ikke tas basert på om et middel har "mye eller lite gift", for så enkelt kan det ikke settes opp.

Alle godkjente legemidler har vært gjennom en omfattende godkjennelsesprosess, og produktene er vurdert som sikre. Du bør alltid lese pakningsvedlegget og følge anvisningene nøye før du gir dyret ditt medisin mot flått. Opplever du bivirkninger, så kontakt veterinæren din.

OBS: Reiser du til utlandet, så kontakt alltid veterinæren din først for å få rådgivning om den beste flåttbeskyttelsen for hunden din.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.