Akutt traume hos hund

Hvis hunden blir utsatt for et voldsomt traume, for eksempel ved en trafikkulykke, faller fra en høyde, er utsatt for en jaktulykke eller lignende, må hunden raskt fraktes til et sted hvor den kan få behandling av veterinær. Ofte er de fysiske skadene åpenbare fra begynnelsen av, men ikke alltid. Indre blødninger, lungeskade eller sjokk representerer ulike tilstander som kan bli akutte i etterkant.

Førstehjelp er like viktig for hunder som blir utsatt for en ulykke som for mennesker i samme situasjon. Klikk her for å få se vår guide for førstehjelp. Eller klikk her  å se filmen om hjerte- og lungeredning.

Hvis du blir vitne til en hund som blir utsatt for en alvorlig ulykke, bør du begynne førstehjelp umiddelbart.

Husk å beskytte deg mot å bli bitt, fordi en hund som er redd eller har smerter kan angripe. Om mulig bør det settes på en provisorisk munnkurv. Hunden må så snart som mulig fraktes til et dyresykehus, eller hvis avstanden er for stor, til nærmeste veterinær. Vennligst ta kontakt med sykehuset/klinikken eller veterinæren og kunngjøre at du kommer, slik at de kan forberede seg.

Symptomer 

Hunder kan selvsagt havne i ulykker når ingen ser det. Tegn på at hunden din kan ha vært involvert i en ulykke, kan for eksempel være:

 • Synlig blødning
 • Plutselig halthet
 • Tegn på smerte, for eksempel unngår kontakt, virker nedstemt eller blir urolig
 • Rask og grunn pust
 • Åndedrett med bukpress
 • Rask puls (kontrolleres lettest i lysken eller med en hånd på hundens venstre side av brystet når hunden ligger på siden)
 • Bleke eller blåaktige slimhinner
 • Vegrer seg for å spise, drikke eller ha avføring
 • Motvilje mot å bevege seg
 • Bevisstløshet, kollaps

Hos veterinæren 

Jo mer informasjon du kan gi om hundens sykehistorie, jo lettere er det for veterinæren å vurdere behovet for behandling og utredningsprosedyren. Spørsmål veterinæren kan stille er:

 • Når ulykken skjedde, eller når du først oppdaget at noe var galt?
 • Har hunden spist, drukket, urinert og hatt normal avføring? Oppkast?
 • Har hunden vært våken som vanlig, eller har den duppet av eller fått kramper?
 • Har du målt temperaturen på hunden?
 • Har du lagt merke til halting eller annen unormal bevegelse?
 • Har du sett tegn til smerte eller problemer med å puste?
 • Har hunden vært frisk før ulykken skjedde, eller har den hatt noen sykdom tidligere?
 • Bruker hunden noen medisiner?

Ved de innledende kliniske undersøkelsene evalueres hundens generelle tilstand og helseparametere slik som hjertefunksjon, åndedrett, nervefunksjon mm. Ofte tas det et røntgenbilde av buken og brysthulen, og blod- samt om mulig urinprøver analyseres.

I den akutte fasen vektlegges det å sikre hundens pusting, oksygenering og blodsirkulasjonen og å eventuelt stoppe større blødninger. Skader som frakturer er sjelden livstruende, og vanligvis kan man vente med å behandle disse til hunden er stabil nok til å legges i narkose.

Omfanget av behandlingen som er nødvendig bestemmes i hvert enkelt tilfelle, alt fra at hunden kommer inn på intensiv behandlingsavdeling, til at den kan bli over natten for observasjon. I enkelte tilfeller kan hunden dra hjem for observasjon og komme til kontroll hos veterinæren for oppfølging. Men du bør aldri forlate en hund som nettopp har vært i en ulykke uten tilsyn, selv om den virker frisk, da dette kan endres plutselig.

Prognosen 

Prognosen kan være vanskelig å vurdere i den akutte fasen. Mange ganger er det lettere å snakke om prognosen etter noen dager med behandling og etter at nærmere undersøkelser er gjort. I dag har vi en stor mulighet til å gi hunder avansert behandling og gode sjanser for å bli frisk. Veterinæren vil forklare mulig behandling, men også diskutere om avlivning kan være det mest skånsomme for hunden.

 

Redigert av veterinær i AniCura, januar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.