Et bekkenbrudd består vanligvis av minst to brudd på hver side av et benstykke som da vil bli separert fra resten av bekkenet. Bekkenfrakturer kan være mer eller mindre kompliserte, avhengig av hvor i bekkenet bruddlinjene går. Fordi brudd i bekkenet vanligvis oppstår som følge av traumer, er det ikke uvanlig at hunden har andre skader som kanskje må behandles før bruddet. Disse inkluderer skader på blæren eller urinveiene, nerveskader, blødninger og andre skader i vev eller skjelett.

Symptom

Symptomene varierer noe avhengig av hvor bruddstedet er plassert og alvorlighetsgrad. Hunden kan vise alt fra moderat halthet i et bakben til total lammelse i bakparten. Bekkenfrakturer gir i likhet med andre frakturer opphav til smerte, og hunden kan virke nedstemt og viker unna kontakt, samt vegrer seg for å spise eller drikke. Noen huder synes det er vanskelig å urinere og ha avføring.

Diagnose

Ved den kliniske undersøkelsen ser veterinæren på hvordan hunden beveger seg og undersøker bakparten. Man leter etter ømheter, hevelser, unormal bevegelighet og krepitasjon. Med hjelp av røntgen kan man både fastslå om det er brudd i bekkenet, og til dels finne ut hvordan knoklene er plassert i forhold til hverandre. Det er også viktig å evaluere hundens nervefunksjon og sikre at den ikke har skader på de indre organene, særlig urinblæren og urinveiene. Blodprøver kan gi ytterligere informasjon om mulige indre skader.

Behandling

Fordi bekkenet er omgitt av kraftige muskler som holder knoklene på plass, kan bekkenbrudd ofte behandles konservativt, dvs. med hvile i et tidsrom på ca seks uker, og smertelindring. Noen hunder, spesielt store, trenger operasjon både for å fremskynde helbredelsesprosessen og dermed forkorte tiden den må hvile og smerter, og for å bedre sjanse til å gjenvinne full funksjon. Noen brudd er slik at de trenger å bli stabilisert kirurgisk, for eksempel om den fremre delen av hofteleddet er involvert i frakturen. Ved kirurgisk behandling stabiliseres benbitene mot hverandre og festes med metallplater, skruer, etc.

Prognose

Prognosen avhenger blant annet av hvorvidt hunden har ytterligere skader, og at selve frakturen leges uten komplikasjoner. Strikt hvile er viktig for at ikke noen bein skal bevege seg og forsinke helingsprosessen, noe som kan øke risikoen for kronisk halthet. Mange hunder blir helt friske, eller blir litt stivere i bakdelen ved bevegelse, mens andre har smerter og halter til og fra eller kontinuerlig. Tisper kan ha fremtidige fødselsvansker om bekkenhulen blir smalere som følge av bruddet.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.