Før veterinærbesøket for hunden

Ettersom hunder ikke kan formidle sin sykdomshistorie, er dyreeierens observasjoner veldig viktige og iblant avgjørende for å stille korrekt diagnose.

Forbered hjemme

Skriv gjerne ned hundens sykdomshistorie, dens symptomer og hvor lenge det har pågått. Er hunden henvist fra en annen veterinær, er det en fordel om journalen blir tatt med eller sendt i forveien til ny veterinær.

Det kan også være bra å dokumentere symptomer som ikke syns hele tiden. Korte filmsekvenser kan vises til veterinæren.

Om hunden har problemer med urinveiene, kan du bli bedt om å ta med urinprøve til besøket. 

Hos veterinæren

Hunder skal hele tiden være i bånd på klinikken. Blir hunden stresset av å vente på venterommet, kan den sitte i bilen om det ikke er for varmt, eller dere kan vente utendørs etter å ha meldt deres ankomst i resepsjonen.

Hovedårsaken til at hunden skal være i bånd er for å unngå smittespredning. Hunder bør ikke få hilse på hverandre inne på klinikken. Ved høy risiko for smitte skal hunden vente ute eller i bilen.

Hvordan foregår veterinærbesøket?

Undersøkelsen begynner med at veterinæren stiller eier eller den som følger hunden spørsmål om sykdomshistorien (anamnesen). Det er bra om den som tar hunden med til besøket, kjenner hunden godt.

Etter anamnesen utfører veterinæren en klinisk undersøkelse av hunden. For å komme til bunns i problemet behøver veterinæren ofte å utvide undersøkelsen med spesialundersøkelser, det kan være ultralyd, røntgen, EKG eller blodtrykksmåling. Analyser av blodprøver, avføringsprøver eller urinprøver kan også være nødvendig for å diagnostisere eller utelukke sykdommer. Ved akutte besøk kan man iblant utsette undersøkelser dersom hundens tilstand tilsier det.

For å undersøke forekomst av blant annet bakterier, sopp eller virus, tas prøves fra det affiserte området.

 Akuttmottaket

Om tilstanden er svært akutt er det bra om veterinæren din vet at det kommer en veldig syk hund.

Da kan personalet forberede seg for å ta imot på best mulig måte. For de tilfellene som ikke er livstruende, kan ventetiden på akuttmottaket variere fra noen minutter til flere timer. Det kan være en eller flere veterinærer på vakt som tar imot akuttpasienter. Vanligvis må du regne med å betale ett tillegg for akutte besøk.

Bestilt time

Om ikke sykdommen eller skaden er akutt, kan du bestille tid hos veterinæren. Som regel koster en bestilt time mindre enn et akuttbesøk. Når du bestiller time er det fint om du forteller hva det gjelder, og om hunden har flere problemer enn ett. Da kan man sette av riktig mengde tid slik at man har mulighet for å få utført utvidede undersøkelser ved behov.

En del undersøkelser krever spesielle forberedelser i forkant. For eksempel at hunden ikke bør tisse før ultralyd av urinblæren, eller at det trengs en urinprøve. Det kan også være at hunden må faste noen timer før besøket. Dette vil du få beskjed om ved bestilling.

Iblant kan det være nødvendig å gi hunden noe beroligende for å få utført undersøkelsene, noen ganger trenger hunden å faste før det tas blodprøver. Resultatet av blodprøvene blir sikrere om hunden har fastet før prøvetakning.

Spesielle forberedelser gjelder før narkose og operasjon, du vil få beskjed om hva du skal huske på av din veterinær.

Stamtavle og pass.

Ved øyelysning, HD/AD røntgen og ved enkelte attester og vaksinasjoner trenger du å ha med stamtavle og/eller pass som bekrefter hunden sin identitet. Hundens registreringsnummer og ID-nummer kontrolleres ved besøket.

Priser

Du kan spørre om pris på undersøkelsen i forkant av besøket. En del behandlinger har en fast pris, mens andre priser varierer etter hvilken behandling eller operasjon som kreves. I noen tilfeller kan ikke veterinæren gi deg en eksakt pris, siden de kan være vanskelige å forutse. Du vil alltid kunne be om et estimat.

Om hunden er innlagt på et dyresykehus, kan du normalt få en løpende oppdatering på kostnadene om du ønsker det.

Forsikring

Ulykker skjer fort og kan få uventede konsekvenser, også når det gjelder uforutsette utgifter. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har ulike vilkår og erstatningsbeløp.

Dyreeieren kontakter selv forsikringsselskapet for å finne ut om behandlingen er dekket eller om hundens forsikring har noen reservasjoner, noe som kan bety at enkelte behandlinger ikke erstattes. Erstatningsbeløp kan også synke med alderen. Noen ganger kan dyreklinikken sende inn et direkteoppgjør. 

Forsikringspolise

Det er lurt å ta med hundens forsikringsbrev til veterinærbesøket. I dette brevet står hundens forsikringsnummer, samt vilkår for den faste og den bevegelige egenandelen.

Betaling/direkteoppgjør

Betaling skjer etter hvert besøk. Om du ønsker direkteoppgjør kan mange klinikker hjelpe til med det, og du betaler egenandelen før du reiser hjem. Om klinikken sender inn direkteoppgjør er det normalt at du må betale en liten avgift for det.

Om regningen ikke blir sendt til direkteoppgjør, sender du selv inn kvittering i ettertid. Det kan være forskjellig behandlingstid for hvert forsikringsselskap, og de kan kreve at du sender med journal og attest skrevet av veterinæren. Har du eventuelle spørsmål om forsikringsoppgjøret bør du ta kontakt direkte med forsikringsselskapet ditt.

Butikk

AniCuras klinikker og dyresykehus har også butikker med utvalgte fôr (for både friske og syke hunder), tilbehør og leker, shampo og kosttilskudd. Du vil få god veiledning og hjelp av butikkpersonalet.

Resepter

Om hunden får skrevet ut resept, kan medisinen hentes ut på vanlig apotek. Resepten kan du få på klinikken eller den kan bli fakset til et apotek.

Telefonnummer

Et tips er å alltid ha telefonnummer til din nærmeste klinikk eller dyresykehus, i tilfelle ulykken skulle være ute. Vi kan også nås i AniCura-appen fra 07 til 22 alle dager. 

 

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.