Blodprøver

Ved en blodprøvetakning tas en liten mengde blod ut som senere analyseres. Mengden blod varierer utfra hvor mange og hvilke analyser som skal utføres. Analysene kan enten gjøres på det interne laboratoriet eller sendes til et eksternt laboratorium.

Iblant kan blodprøvesvaret gi beskjed om at hunden har en viss sykdom, men det finnes mange sykdommer som ikke kan diagnostiseres kun med en blodprøve. Sammen med øvrig informasjon, som f.eks. sykdomshistorie og røntgen, kan prøvesvarene hjelpe veterinæren til å stille rett diagnose. En blodprøve også brukes til å utelukke sykdommer i en større utredning. 

Dersom hunden skal opereres, anbefales det en blodprøve før narkosen. Analysesvaret bruker veterinæren for å gjøre en risikovurdering før narkosen og velge den mest skånsomme narkoseformen for nettopp din hund.

Slik gjøres det

Når blodprøven tas er det fint om eier hjelper til med å holde hunden. Oftest sitter hunden på et behandlingsbord under prøvetakningen. Blodprøven tas så ut av enten veterinær eller dyrepleier.

Det vanligste er såkalte venøse blodprøver. Vener er de blodkarene som leder oksygenfattig blod fra kroppen tilbake til hjertet og lungene. En slik blodprøve tas oftest fra en vene på framsiden av frambeinet, på utsiden av bakbeinet eller på halsen.

Området barberes og desinfiseres. Mange ganger bruker man et stasebånd som spennes rundt beinet for at blodkaret skal synes bedre. Når det strammes, hindres blodstrømmen i venene, karene utvides når blodet samles og da synes og kjennes karene ofte bedre og gjør det lettere å stikke i karet.

En prøvetakningskanyle stikkes inn i karet. Til kanylen kobles et rør med vakuum som gjør at blodet suges ut i røret. Ulike rør brukes avhengig av hva som skal analyseres. Noen av rørene inneholder ulike tilsetningsstoffer som blodet skal blandes med før det analyseres. Ulik farge på rørenes korker markerer ulike tilsetningsstoffer.

Etter prøvetakningen får dyret et plaster på beinet som kan tas av etter en times tid.

Hvordan reagerer hunden?

Hvordan dyret reagerer ved en blodprøvetaking er veldig individuelt. En del reagerer på stikket mens mange ikke ser ut til å kjenne noe ubehag. Dersom dyreeier vet fra tidligere erfaringer at hunden er redd eller synes det er ubehagelig, er det fint om man sier i fra til personalet slik at de kan ta forholdsregler. 

Iblant kan det være behov for å bruke snutebånd på hunder, da mange hunder kan bli roligere med dette på. Noen hunder er også mer urolige med eier til stede, og det vil i slike tilfeller være best at veterinæren får hjelp av en assistent i stedet for av eier. 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.