Utredning av kreft og svulstsykdommer hund

Mistanke om at hunden er rammet av en svulstsykdom oppstår ofte ved at dyrets eier finner en kul et sted på dyrets kropp.

Noen ganger stilles diagnosen etter at hunden har vist diffuse symptomer som f.eks. avmagring, eller ved at funksjonen i et organ blir dårligere. For å stille en diagnose av svulstsykdommer hos hund brukes diagnosemetoder som biopsi (vevsprøve), cytologi (celleprøve), røntgen, utralyd, MR-undersøkelse, CT og endoskopi.

Avhengig av hvilken svulstform det handler om, samt hundens alder og allmenntilstand, kan ulike behandlinger være aktuelle. Ofte kan kirurgisk fjerning av kulen være nok, men i mange tilfeller er det behov for andre behandlinger som kjemoterapi eller strålebehandling.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.