Dilatert kardiomyopati hos hund

Dilatert kardiomyopati, DCM, er et fellesbegrep for hjertemuskelsykdommer som fører til nedsatt pumpefunksjon. Nedsatt pumpefunksjon vil igjen føre til at hjertets kamre vokser. Hundeeiere vil ofte betegne denne sykdommen som ”voksende hjerte”, men det er viktig å huske på at det er mange andre tilstander hos hund som kan føre til at hjertet vokser, inkludert klaffesykdom.

De forskjellige hjertesykdommene krever forskjellig behandling, derfor er det viktig å stille korrekt diagnose. Dette gjøres blant annet ved at en dyrlege med spesialkompetanse innen kardiologi ser på hjertet med ultralyd.

Det er mange årsaker til at hunder kan utvikle DCM. Sykdommen kan utvikles som følge av infeksjoner i hjertemuskelen, som følge av langvarige rytmeforstyrrelser og sekundært til annen systemisk sykdom. Noen former for DCM er genetisk betinget, dette kalles ofte idiopatisk DCM. Store hunderaser er mer utsatt for utvikling av idiopatisk DCM enn små hunderaser. Enkelte hunderaser er spesielt utsatt, som for eksempel Dobermann, Irsk Ulvehund og Grand Danois.

Idiopatisk DCM regnes som en ervervet, arvelig sykdom der kliniske tegn ofte først framtrer hos godt voksne hunder etter en lengre preklinisk (”symptomfri”) fase, men kan i noen tilfeller oppstå hos unge dyr. Når hunden først utvikler hjertesvikt som følge av DCM, klinisk DCM, er prognosen dessverre dårlig for mange. De fleste hunder med klinisk DCM vil vise tegn på nedsatt utholdenhet og i noen tilfeller nedsatt appetitt og vekttap. Hunder som utvikler hjertesvikt vil vise tegn som pustebesvær og rask pust fordi hunden får væske i lungene. Noen hunder med DCM vil utvikle rytmeforstyrrelser, og i enkelte tilfeller vil eier observere at hunden kollapser ved aktivitet. Enkelte hunder kan dø brått uten å ha vist tegn på sykdom i forkant. Ved hjelp av ultralyd kan man avdekke DCM før kliniske tegn observeres av eier. Dersom det blir påvist bilyd eller rytmeforstyrrelser når dyrlegen lytter på hjertet, eller man ser at hjertet er stort på røntgen, anbefaler vi at hunden undersøkes av kardiolog. Senere studier viser at hunder kan ha fordel av medisiner tidlig i sykdomsfasen, derfor er det viktig å oppdage denne sykdommen så tidlig som mulig.

Man kan undersøke avlshunder i forkant av avl for å forsøke å avdekke preklinisk DCM, og dermed forhindre oppdrett på individer som har denne sykdommen. Undersøkelsen bør utføres av veterinær med spesialkompetanse innen kardiologi.

Dersom din hund har fått diagnosen DCM vil dyrlegen gi behandling ut fra sykdomsfase og diagnostiske funn. Du vil få råd om hvilke kliniske tegn du skal se etter og hva prognosen er for din hund. 

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.