Utredning av kreft og svulstsykdommer på katt

Mistanke om at katten er rammet av en svulstsykdom oppstår ofte ved at dyrets eier finner en kul et sted på dyrets kropp.

Noen ganger stilles diagnosen etter at katten har vist diffuse symptomer som f.eks. avmagring, eller ved at funksjonen i et organ blir dårligere. For å stille en diagnose av svulstsykdommer hos katt brukes diagnosemetoder som biopsi (vevsprøve), cytologi (celleprøve), røntgen, utralyd, MR-undersøkelse, CT og endoskopi.

Avhengig av hvilken svulstform det handler om, samt kattens alder og allmenntilstand, kan ulike behandlinger være aktuelle. Ofte kan kirurgisk fjerning av kulen være nok, men i mange tilfeller er det behov for andre behandlinger som kjemoterapi eller strålebehandling.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.