Valpesyke

Valpesyke (Canine distemper) er en virusinfeksjon som kan ramme både hunder, store kattedyr, seler og ildre. Takket være utbredt vaksinasjon er valpesyke veldig uvanlig i Norge. Sykdommen er meldepliktig.

Valpesyke forårsakes av et virus som forekommer i hele verden og som er beslektet med viruset som forårsaker meslinger hos mennesker. Viruset kan overleve i flere uker i miljøet under gunstige forhold. Tørre, varme og lyse miljøer gjør at viruset dør fortere.

Hunder smittes ved direktekontakt med infiserte dyr eller ved kontakt med virus i miljøet.

Symptomer

Valpesyke ses som oftest i form av en alvorlig lungeinflammasjon med høy feber og mye verk fra øynene. Drektige tisper aborterer eller føder svake eller dødfødte foster. Nevrologiske symptomer som kramper og hjerneskader kan forekomme. Symptomer fra mage og tarm, som oppkast og diaré, kan også forekomme. Unge valper kan få smertefulle tannskader.

Voksne med godt immunforsvar rammes i mindre grad enn yngre hunder og valper. Hunder som overlever infeksjonen blir immune.

Diagnose

Diagnosen er dessverre vanskelig å stille hos levende dyr. I den akutte fasen kan man forsøke å påvise virus i prøver tatt fra for eksempel øyets bindehinne eller andre slimhinner, men det er risiko for at prøven kan være falsk negativ. Det er fordi viruset ikke finns i det vevet hele tiden. En sannsynlighetsdiagnose om valpesyke kan stilles ved blodprøver som tas med et par ukers mellomrom, de analyseres for antistoffer mot valpesyke. Ved positivt resultat ses et stigende antall antistoffer mot valpesyke.

Den sikreste måten å stille diagnosen valpesyke på er gjennom obduksjon, noe som kan være aktuelt om for eksempel et valpekull rammes.

Behandling

Siden valpesyke forårsakes av et virus, fins det ingen kurerende behandling. Rammede dyr gis støttebehandling med dypp, smertelindring, antibiotika mot sekundære infeksjoner, krampestillende medisin og kvalmestillende mm. Det er viktig å isolere dyret og passe på god hygiene for å minske smittespredning. Utendørs blir smitten værende i noen uker. Desinfeksjonsmiddel med effekt mot valpesyke-virus kan brukes innendørs.

Forbyggende

Vaksinasjon mot valpesyke gir effektiv beskyttelse mot sykdommen. Vaksinen gis vanligvis ved 8, 12 og 16 ukers alder, så revaksineres de hvert 3. år. 

Du kan lese mer om vaksinering av hund her

Prognose

Mange hunder dør av komplikasjonene fra nevrologiske skader innen noen uker etter å ha blitt syke. De hundene som overlever, kan utvikle alvorlige nevrologiske problemer som krever at hunden må avlives av dyrevernmessige årsaker.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.