Vaksinering av hund

Å vaksinere hunden er en naturlig del av å bygge et sterkt immunforsvar. Ved å la hunden din vaksineres forebygger du ikke bare at ditt eget dyr smittes av sykdommer. Du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i hundepopulasjonen, på et lavt nivå.

Hvilke sykdommer vaksinerer vi mot?

Sykdommene som alle hunder bør vaksineres mot, uavhengig av hvilket land hunden bor i, er valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Disse vaksinene kalles kjernevaksiner og er anbefalt gjennom hele levealderen til hunden. I Norge anbefaler vi i tillegg å vaksinere årlig mot kennelhoste. 

Dersom hunden skal reise til utlandet, avhenger vaksineanbefalingen av hvilke(t) land hunden skal reise til. Anbefalingen avhenger av hvilke sykdommer som finnes i landet og hvilket regelverk landet har. Blant annet er rabiesvaksine et krav i de aller fleste land, mens vaksine mot leptospirose anbefales sterkt. Andre vaksiner kan også være aktuelle. 

Kontakt et av våre dyresykehus eller en dyreklinikk for mer informasjon om du planlegger å reise utenlands med hunden din. Det samme gjelder om man tenker å sette en tispe i avl. 

Er sykdommene vi vaksinerer mot farlige?

Valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus er potensielt livstruende sykdommer som heldigvis er sjeldne i Norge. Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan være plagsom for det syke dyret. 

Valpesyke

Valpesyke forårsakes av et virus som forekommer i hele verden og som er beslektet med viruset som forårsaker meslinger hos mennesker. Sykdommen er alvorlig, og kan ramme hunder i alle aldre, men voksne med godt immunforsvar rammes i mindre grad enn yngre hunder og valper. Hunden smittes ved direktekontakt med infiserte dyr eller ved kontakt med virus i miljøet. 

Parvovirus

Parvoinfeksjon hos hund er en alvorlig sykdom som skyldes et parvovirus. Dette er et virus som infiserer hundens mage og tarm. Viruset spres med avføring fra et smittet individ over en periode på ca. to uker. Smitten spres allerede før hunden får symptomer. Parvovirus gir en svært alvorlig infeksjon som kan være livstruende, spesielt for unge individer. De fleste hunder i Norge er vaksinert mot parvo, noe som fører til at sykdommen er relativt uvanlig her. Vaksinen beskytter godt mot parvosmitte. Hos uvaksinerte er dødeligheten høy. 

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse hos hund, HCC, forårsakes av et adenovirus. Hunder i alle aldre kan bli smittet, men valper blir oftest hardest rammet. Smittespredningen skjer gjennom infiserte kroppsvæsker. En hund som bærer på smitten kan skille ut virus i urinen, og viruset kan deretter overleve mange måneder i skog og mark eller innendørs, i for eksempel urene tepper eller matskåler. Infeksjonen er uvanlig i Norge takket være at vi har et godt vaksineprogram. 

Parainfluensa og Bordetella bronchiseptica (Kennelhoste)

Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan bane vei for følgesykdommer som kan være alvorlige, som eksempel lungebetennelse. Kennelhoste forårsakes av flere ulike smittestoffer, hvor ett ofte inkluderes i basisvaksinasjonen (Pi/parainfluensavirus). Det finnes også en vaksine som gis i nesen for å beskytte mot to smittestoffer som forårsaker kennelhoste (BbPi/Bordetella bronchiseptica og parainfluensavirus) og en kennelhostevaksine som kan gis i munnen. Kennelhoste er smittsomt, og hunder som har sykdommen bør ikke komme i kontakt med andre hunder. 

Vaksineanbefalinger**

Vaksineanbefalingene er stadig under endring, da disse baseres på internasjonal forskning. Ny kunnskap om vaksiner vil være med på å endre anbefalingene, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. AniCura jobber for å være faglig oppdatert, og hele tiden komme med de nyeste anbefalingene. 

Prinsipper bak vaksineanbefalingene

Et valpefoster i magen til mor vil få overført en liten andel antistoffer, og når valpen er født, får den enda mer antistoffer overført fra morsmelken (maternale antistoffer). Disse antistoffene beskytter valpen mot sykdom i starten av livet. Samtidig vil de redusere effekten av vaksiner som gis de første leveukene, og dette vil gjøre vaksinen mindre effektiv på unge dyr.

I de ukene hvor det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens ”mottakelighetsvindu". Før trodde man dette var når valpene var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp mot 15 uker, det vil si at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. Mengden maternale antistoffer kan variere, også innad i valpekull. 

Vi i AniCura anbefaler å følge dette vaksineintervallet:

  • 8 uker: Kjernevaksiner + kennelhoste
  • 12 uker: Kjernevaksiner (+ kennelhoste dersom ikke gitt ved 8 ukers alder)
  • 16 uker: Kjernevaksiner
  • 6 måneder: Kjernevaksiner + kennelhoste (*)
  • 18 måneder/1,5 år: Kennelhostevaksine
  • Deretter anbefales kennelhostevaksine årlig (første revaksinering ved 2,5 års alder), og kjernevaksiner hvert tredje år (første revaksinering ved 3,5 års alder)

Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse, gis første vaksine helst ved 6 ukers alder.  

Den årlige helsekontrollen gjøres alltid samtidig med vaksinen. 

Anbefalingene over er generelle, og individuelle tilpasninger kan være nødvendig. Spør din faste veterinær om hvilke vaksiner din hund trenger. 

(*) Hovedmålet med vaksine ved 6 måneders alder er å sørge for beskyttelse hos de individene som ikke har respondert optimalt på de tidligere valpevaksinene. For å sørge for at disse individene potensielt ikke går ubeskyttet til de er 1 år, er den nye anbefalingen til AniCura å fremskynde denne vaksinen til valpen er 6 måneder gammel, i stedet for 1 år som var anbefalingen tidligere. 

Bivirkninger

Det er uvanlig at hunden får bivirkninger av vaksinen, men noen ganger kan slapphet, kvalme og feber oppstå. Dette går som regel over av seg selv i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan hunden få allergiske reaksjoner. Dersom hunden hovner opp i ansiktet, får pusteproblemer og/eller blir veldig slapp, må veterinær oppsøkes umiddelbart. 

AniPlan

Dersom hunden er AniPlan-medlem er den årlige helsekontrollen og vaksinen inkludert i abonnementet. For valper anbefaler vi AniPlan Valp, der alle de nødvendige vaksinene for valpens første leveår er inkludert. 

**Våre vaksineanbefalinger baseres på WSAVAs (World Small Animal Veterinary Association) anbefalinger for vaksinering av hund og katt.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.