Reise med katt

I land utenfor Norge finnes det mange sykdommer vi ikke kan beskytte våre katter mot. Om en katt blir smittet utenlands er det risiko for at behandlingen blir vanskelig og at den i noen tilfeller til og med kan smitte dyreeieren.

Det finnes infeksjonssykdommer som ikke gir symptomer før lang tid etter  at smitten er kommet inn i kroppen. Derfor finnes det regler for katter som skal passere landegrensene. Reglene er til for at katten ikke skal bli smittet eller smitte andre, samt for å motarbeide ulovlig handel med levende dyr. Skal du reise med katt? Les videre for gode råd. 

Du kan lese om regelverket i Norge på Mattilsynets hjemmesider.

Før utreisen

Det skjer stadig forandringer i regelverket rundt innførsel av dyr, og det er til en hver tid dyreeiers ansvar å ha dokumenter og vaksiner i orden. Dyreeier har også ansvar for å passe på at katten oppfyller alle krav til innreise i de land man passerer på veg til sitt bestemmelsessted. Land utenfor EU har generelt strengere innførselskrav enn land i EU. Om katten ikke oppfyller kravene ved grensepassering, kan den settes i karantene på eiers bekostning.

Kontroller om det finnes ekstra forbud

Ved reise gjennom flere land, må kravene i alle land man passerer være oppfylt. Kontakt landets ambassade eller konsulat fro å få kontaktinformasjon til landets veterinærmyndigheter, om  ikke ambassaden selv kan hjelpe med nøyaktige regler.

ID-merking

Katter som reiser innenfor EU skal være ID-merket med mikrochip av ISO-standard. Har katten en lesbar tatovering som er satt før 3. Juli 2011, samt har pass der datoen for tatoveringen fremgår, må den ikke ta ny chip-merking.

Vaksinasjon mot rabies

Katter skal være vaksinerte mot rabies når de reiser utenlands (bortsett fra til Sverige). Vaksinen skal settes minimum 21 dager før reise, og må være gyldig i passet. Hvor lenge den er gyldig, avhenger av hvilken vaksine man har brukt.

Pass for selskapsdyr

Alle katter som skal reise utenlands skal ha eget pass, også ved reise til Sverige. I passet føres blant annet chipnummer og rabiesvaksiner inn. Det er ikke lovlig å føre inn ekstraopplysninger i passet om man ikke er veterinær.

Forebyggende medisin

En katt som skal reise utenlands bør være vaksinert etter det gjeldende anbefalte vaksineregimet. I Norge  i dag omfatter dette vaksiner mot kattepest  og katteinfluensa. Beskyttelse mot lopper, flått og sandfluer  ved hjelp av påflekkingsvæske eller halsbånd anbefales også. Spør din veterinær om resept og nøyaktige råd for ditt reisemål.

Før hjemreise

Det er ekstra strenge krav for innførsel av katt til Norge siden vi er rabiesfrie. Om katten ikke oppfyller kravene til innførsel, kan den bli satt i karantene for eiers regning. Når dere passerer tollen ved grensekontrollen skal det legges frem pass med dokumentasjon på at katten har gyldig rabiesvaksine. 

I tollen

Når du ankommer Norge med dyr fra utlandet, skal du henvende deg på rød sone. Unntak fra den regelen er om du kommer via Sverige med en som allerede har lovlig opphold i Sverige. Da kan man passere på grønn sone. Se Tollverkets regelverk her. 

 

Reiser du med mer enn fem dyr, er det egne regler for dette. Se regelverk på Mattilsynets hjemmesider.

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.