Reise med katt

I land utenfor Norge finnes det mange sykdommer vi ikke har i Norge, og som vi ikke kan beskytte kattene godt mot. Om en katt blir smittet utenlands er det risiko for at behandlingen blir vanskelig, og at den i noen tilfeller til og med kan smitte dyreeier og andre mennesker som håndterer katten.

Det finnes infeksjonssykdommer som ikke gir symptomer før lang tid etter at katten har blitt smittet. Derfor finnes det regler for katter som skal passere landegrensene. Reglene er til for at katten ikke skal bli smittet eller spre smitte til andre dyr og mennesker, samt for å motarbeide ulovlig handel med levende dyr. Skal du reise med katt? Les videre for gode råd. 

Du kan lese om regelverket i Norge på Mattilsynets hjemmesider.

Før utreisen

Det skjer stadig endringer i regelverket rundt innførsel av dyr, det vil si å reise med dyr over landegrensene. Det er til enhver tid dyreeiers ansvar å sette seg inn i gjeldende regler, og ha dokumenter og vaksiner i orden. Dyreeier har også ansvar for å passe på at katten oppfyller alle krav til innreise i de landene man er innom på veg til sitt bestemmelsessted. Land utenfor EU har generelt strengere innførselskrav enn land i EU. Om katten ikke oppfyller kravene ved grensepassering, kan den settes i karantene på eiers bekostning.

Kontroller om det finnes ekstra forbud

Ved reise gjennom flere land, må kravene i alle land man passerer være oppfylt. Ta kontakt med landets ambassade eller konsulat for oppdaterte regler. Dersom landets ambassade selv ikke kan hjelpe med nøyaktige regler, spør ambassaden eller landets konsulat om å få kontaktinformasjon til landets veterinærmyndigheter.

ID-merking

Katter som reiser innenfor EU skal være ID-merket med mikrochip av ISO-standard. Mickrochip-nummeret, samt dator for satt eller kontrollert mikrochip, skal være registrert i passet. Har katten en lesbar tatovering som er satt før 3. Juli 2011, samt har pass der datoen for tatoveringen fremgår, må den ikke ta ny chip-merking.

Vaksinasjon mot rabies

Katter skal være vaksinerte mot rabies når de ankommer Norge fra andre land (bortsett fra ved ankomst fra Sverige). Vaksinen skal settes minimum 21 dager før innreise, og må være gyldig i passet. Hvor lenge den er gyldig, avhenger av hvilken vaksine man har brukt. Ved innreise fra land utenfor EU/EØS må katten også ha en blodprøve som bekrefter at rabiesvaksinen virker som den skal. Les mer om dette på Mattilsynet sine hjemmesider. 

Pass for selskapsdyr

Alle katter som skal reise utenlands skal ha eget pass, også ved reise til Sverige. I passet skal det føres inn blant annet mikrochip-nummer, dato for satt eller kontrollert mikrochip, og eventuelle rabiesvaksiner. Kun veterinær har lov å skrive i passet, med unntak av opplysninger om eier. Ved innreise til Norge fra land utenfor EU/EØS må katten ha et offentlig helsesertifikat. 

Forebyggende medisin

En katt som skal reise utenlands bør være vaksinert etter det gjeldende anbefalte vaksineregimet. I Norge i dag omfatter dette vaksiner mot kattepest og katteinfluensa. Beskyttelse mot lopper, flått og sandfluer ved hjelp av påflekkingsvæske eller halsbånd anbefales også. Spør din veterinær om resept og nøyaktige råd for ditt reisemål.

Før hjemreise

Det er ekstra strenge krav for innførsel av katt til Norge siden fastlands-Norge enda er rabiesfri. Om katten ikke oppfyller kravene til innførsel, kan den bli satt i karantene for eiers regning. Når dere passerer tollen ved grensekontrollen skal det legges frem pass med dokumentasjon på at katten har gyldig rabiesvaksine, og at alle andre krav er i orden. Husk at ved innreise fra land utenfor EU/EØS kan katten kun ankomme Norge på Gardermoen (Oslo) eller Storskog (Kirkenes). Det er også anbefalt at du varsler Mattilsynet 48 timer før ankomst, ellers kan det blir lang ventetid på flyplassen. 

I tollen

Når du ankommer Norge med dyr fra utlandet, skal du henvende deg på rød sone. Unntak fra den regelen er om du kommer via Sverige med en som allerede har lovlig opphold i Sverige. Da kan man passere på grønn sone. Se Tollverkets regelverk her. 

Reiser du med mer enn fem dyr, er det egne regler for dette. Se regelverk på Mattilsynets hjemmesider.

 

 

Redigert av veterinær i AniCura: Februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.