Ultralydsundersøkelse av katt

Ultralyd er en høyfrekvent lyd som sendes og mottas av en såkalt transducer (sender-/mottakerenhet). Lydbølgene som sendes i vei reflekteres ulikt fra ulike vev i kroppen samtidig som tidsforskjellen mellom sending og mottakelse også måles. En data bearbeider resultatet som deretter vises på en TV-monitor.

Ultralyd kan brukes for å undersøke de fleste av kroppens organer og er en viktig del av det diagnostiske arbeidet. Ultralydbølger hindres av luft og muligheten for undersøkelse av brysthulen er derfor begrenset. Ultralyd fungerer også dårligere på skjelettdeler. Ultralyd utgjør et komplement til røntgen, CT og MR.

De vanligste undersøkelsene er ultralyd av buk og av hjerte (ekkokardiografi). Ved undersøkelse av buk ser man på alle bukorganer inkludert kar og lymfeknuter. Forandringer i f.eks lever, nyrer og livmor kan bedømmes. Ved ekkokardiografi undersøkes hjertet, hjertesekken og karene som går til og fra hjertet.

Forberedelser før ultralyd

Det kan være lurt å holde katten vekk fra mat et par timer før den skal undersøkes. Ved undersøkelse av urinblæren er det best at den er fyllt.

Slik foregår ultralydsundersøkelsen

Ved bukundersøkelse ligger katten vanligvis på ryggen i en myk vugge. Den kan også ligge på siden. Som regel barberes katten på magen.
Ved undersøkelse av hjertet ligger katten som regel på siden med et EKG koblet på. Katter som skal undersøke hjertet trenger sjelden å barberes.

For å skape god kontakt mellom ultralydsproben og huden, benyttes det vanlig sprit og/eller en ultralydsgelé. Hudirritasjon kan oppstå etter barberingen og geléen, så det kan være lurt å tørke eller skylle området når undersøkelsen er ferdig.
De fleste ultralydsundersøkelser går fint å utføre uten å gi katten noe beroligende.

Fosterdiagnostikk

Drektighet kan stilles med sikkerhet ved hjelp av ultralyd tidligst 28 dager etter paring.

Påliteligheten ved en positiv drektighetsdiagnose er veldig høy. Det er ikke mulig å telle fosteret helt sikkert med ultralyd. For å få vite antall fostere er det beste å utføre røntgentundersøkelse når fødsel nærmer seg. 

Arvelige sykdommer

Ultralyd benyttes også for å bekrefte/avkrefte arvelige sykdommer i såkalte ”screening-program”.

Risiko med ultralyd

Det finnes ingen kjente risikoer ved ultralydsundersøkelse, både gravide kvinner og barn under 18 år kan være med på undersøkelsen dersom de ønsker det.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.