AniCura etablerer veterinærmedisinsk forskningsfond

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, etablerar ny forskningsfond med utdelningsbara medel om fem miljoner kronor. Att främja veterinärmedicinsk forskning ligger i linje med AniCuras målsättning att leda utvecklingen av högkvalitativ evidensbaserad djursjukvård. Syftet med fonden är att tillföra ytterligare medel till den forskning som bedrivs av anställda inom AniCura.

Det finns ett stort behov av mer klinisk forskning. Samtidigt som utveckling och specialisering sker i rask takt finns det flera områden där den veterinärmedicinska kunskapen behöver ökas ytterligare. Med fördjupad kunskap om sjukdomsförlopp och nya möjligheter att förebygga, ställa tidig diagnos och bättre behandla sjukdomar, kan mycket göras för att bota, lindra och underlätta livet för drabbade sällskapsdjur.

Forskningsfondens ändamål är att främja klinisk forskning om hundar och katter inom veterinärmedicin. Genom ett omfattande forskningsarbete bidrar satsningen till att utveckla veterinärvården och förbättra sällskapsdjurens liv. Målet är att forskningsresultaten leder till ökad kunskap, vetenskapligt grundade råd samt generellt bättre djurhållning och djurhälsa.

Ansökningar om bidrag för forskning kan beviljas för yrkesverksam personal inom AniCura och bedöms av AniCuras Vetenskapliga Råd. Det Vetenskapliga Rådet, som instiftades 2013, har bl a till uppgift att främja och övergripande ansvara för forskningen inom AniCura. Medlemmarna i AniCuras Vetenskapliga Råd, som har valts utifrån veterinärmedicinsk erfarenhet och kompetens samt vetenskaplig meritering, har tillsammans medverkat till fler än 150 referentgranskade forskningspublikationer.

Medel till AniCuras Forskningsfond kommer tillskjutas av AniCura samt dess tre största ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital. Åtagandet sträcker sig över en längre tid.

”Etableringen av AniCuras Forskningsfond är oerhört positiv då det innebär ett mycket bra stöd till de medarbetare som har förutsättningar och viljan att bedriva klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå. Vi ser fram emot en fortsatt varierad forskningsportfölj, men kommer att ställa höga krav på vetenskaplig kvalitet och metod”, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, leg vet, VMD, Dipl ECVIM (kardiologi) och docent.

”AniCura ligger i framkant av den veterinärmedicinska utvecklingen och att bidra till forskning och därigenom ökad kunskap och specialisering är ett viktigt komplement till AniCuras verksamhet. Vi är tacksamma att våra större ägare åtagit sig att bidra med medel till vår forskningsfond och att de delar vår vision om hur vi bäst skapar framtidens djursjukvård”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotta Warnhammar, Group Communication & Marketing Director, +46 706 356 560

Om AniCura

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa.

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder djursjukvård på 75 orter och har över 1 350 anställda. AniCura tar årligen emot fler än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.