AniCura Dyresykehuset Tromsø blir Regionssykehus i den nyopprettede AniCura Region Nord

AniCura oppretter en ny region med seks klinikker i Nord-Norge. Tanken bak storsatsingen er å styrke tilgjengeligheten og utviklingen av avansert veterinærmedisin i regionen.

 

AniCuras nye region, AniCura Region Nord, består av AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya sammen med tre andre veletablerte nordnorske klinikker som ble innlemmet i AniCura den 1. September: Harstad Dyreklinikk, Sortland Dyreklinikk og Finnsnes Dyreklinikk.

Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område. Ved å kombinere kompetansen og ressursene til disse kvalitetsklinikkene kan vi utvikle og forbedre tilbudet innen veterinærmedisin i denne regionen på en måte som tidligere ikke var mulig.

AniCura Dyresykehuset Tromsø tilbyr avansert diagnostikk og kirurgi, og vil fungere som det regionale dyresykehuset. Med to spesialister blir kirurgi og bildediagnostikk en av storsatsningene der det rustes kraftig opp. I tillegg har regionssykehuset en spesialisert tannavdeling og tung kompetanse innen indremedisin. Sykehuset mottar henvisninger fra hele Nord Norge.

- Med spesialiserte veterinærer og avansert diagnostisk utstyr er det viktig med stor pasienttilgang for å opprettholde og utvikle kompetanse, sier Bente Akselsen daglig leder for AniCura Dyresykehuset Tromsø og Regionsleder AniCura Region Nord. Tilsammen behandler vi nå ca. 46.000 pasienter årlig i den nye regionen. Avstandene her oppe er store, så selv om vi ruster opp dyresykehuset i Tromsø som regionssykehus, fortsetter vi med å styrke kompetansen lokalt.

De tre nye AniCura-klinikkene som alle er veletablerte, faglig tunge og velansette henvisningsklinikker, var naturlige valg når AniCura skulle bygge Region Nord. Finnsnes dyreklinikk ble åpnet av veterinær og gründer Lars Haugene som første dyreklinikk i Midt-Troms. De har lang fartstid og svært høy ekspertise innen kirurgi, hjertemedisin og indremedisin.

Sortland Dyreklinikk er Nord Norges eldste praksis, og er spesielt kjent for sin høye kompetanse innen ortopedi. Ortoped Rune Mikalsen har spesialisering fra det engelske systemet, og mottar henvisninger fra hele Nord-Norge. Han inngår allerede i kirurgiteamet i Tromsø, men vil også arbeide og motta pasienter på Sortland.

Harstad Dyreklinikk er enda en veletablert klinikk som har holdt dørene åpne siden 1984. Alderen til tross er de på full fremmarsj og drevet av ivrige veterinærer i spesialistløp. De innehar høy kompetanse innen kirurgi, oftalmologi, indremedisin og ultralyd.

- Sammen kan vi dekke mer av regionen og vi kan dele kompetansen mellom oss. For de ansatte betyr dette bedre karrieremuligheter og økte muligheter for å bygge kompetanse ved kunnskapsdeling og –utveksling mellom klinikkene, sier Bente Akselsen.

AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya ble med I AniCura-familien allerede I 2014, og de tre nye familiemedlemmene ble innlemmet I AniCura 1. September 2017.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.