AniCuras forskningsfond støtter 13 nye forskningsprosjekter

AniCura har i flere år gitt økonomisk støtte til forskningsprosjekter gjennom AniCura. I 2017 har tretten forskningsprosjekter i fem forskjellige land blitt tildelt økonomisk støtte fra fondet.

I dette årets søknadsprosess fikk AniCura Research Fund nesten dobbelt så mange søknader i som tidligere år. Tretten av prosjektene, innenfor kardiologi, nevrologi, ortopedi, reproduksjon og indremedisinske fag, fikk økonomisk støtte fra fondet.

Alle søknader om finansiering blir gjennomgått av AniCura's Vitenskapelige Råd, som består av ledende spesialister fra ulike felt innenfor veterinærmedisin fra Europa.

-  Jeg er glad for å se en betydelig økning i antall søknader av god kvalitet og et økt antall forskningsprosjekter som mottar økonomisk støtte hvert år. Dette er en unik mulighet for veterinærer utenfor universitetene til å utføre forskning, sier Anna Tidholm, formann for AniCuras Vitenskapelige Råd.

Veterinærforskning utenfor universitetsmiljøer er relativt uvanlig på grunn av vanskeligheter med å oppdrive nok midler. AniCura Research Fund ble grunnlagt i 2015 for å støtte utvikling innen veterinærmedisinen og dens ulike fagfelt, og for å gi flere veterinærer mulighet til å utføre forskning. AniCura Research Fund er finansiert av AniCura sammen med tre av eierne; Dyrehospitalet i Stor-Stockholm, Fidelio Capital og Nordic Capital.

-  Vår visjon er å forme fremtidens veterinærmedisin sammen, og klinisk forskning er en viktig del av denne visjonen. Vi forventer at et stort flertall av disse forskningsprosjektene vil kunne resultere i bedre og mer effektive behandlingsmetoder for kjæledyr, sier Peter Dahlberg, administrerende direktør i AniCura.

Forskningsprosjektene som mottar støtte fra AniCura Research Fund er valgt ut basert på blant annet muligheten til å forbedre behandling og / eller diagnostiske metoder innen veterinærmedisin.

Av de 13 prosjektene som er tildelt midler, er tre norske. Kardiolog Liva Vatne ved AniCura Dyresykehus Oslo skal se på hjertestørrelsen på engelske settere, Eirik Kvale ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord skal studere kjønnshormoners innflytelse på patellaluksasjon hos tisper av små raser, og smådyrspesialist Thomas Øyo ved AniCura Dyresykehuset Bergen Sør skal se på forekomsten av forskjellige typer Helicobacter spp i hunder med magesår og gastritt.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.