AniCura presenterer Kvalitetsrapport for 2016

AniCura presenterer i dag sin årlige kvalitetsrapport. Rapporten, som er unik i europeisk veterinærmedisin, beskriver hvordan AniCura har arbeidet med behandlingskvalitet i 2016 og inneholder viktige konklusjoner om medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet.

Målet med rapporten er å gi våre våre kunder, kolleger i bransjen og andre interesserte et transparent og tydelig bilde av behandlingskvaliteten i AniCura og hvordan vi arbeider for å utvikle den. Ved å dele vårt arbeid og beskrive områder der veterinærmedisinen kan forbedres, håper vi at vi kan inspirere hele bransjen til fortsatt utvikling, sier Peter Dahlberg, adm.dir. i AniCura.
Veterinærmedisinens første kvalitetsrapport


AniCuras kvalitetsrapport er den eneste i sitt slag i europeisk veterinærmedisin, og vi har hentet inspirasjon fra tilsvarende publikasjoner i humanmedisinen.


I 2016 handlet AniCuras kvalitetsarbeid blant annet om å gjennomføre studier av medisinsk utfall og pasientsikkerhet på selskapets 150 dyresykehus og -klinikker. Studiene er en del av konsernets kvalitetsutviklingsprogram QualiCura, og omfatter flere områder knyttet til pasientsikkerhet, f.eks. håndhygiene og faren for infeksjoner i forbindelse med operasjoner.


Forutsetningen for vårt kvalitetsarbeid og de studiene som er gjennomført, er at selskapet består av flere dyresykehus. Det betyr at vi kan sammenligne ulike klinikker, overføre kunnskap mellom land og dyresykehus samt dele på sentrale ressurser, sier Peter Dahlberg.
Ved siden av AniCuras konsernfelles kvalitetsprogram, QualiCura, utføres mye av kvalitetsutviklingsarbeidet lokalt på de respektive dyresykehusene i AniCura. For å støtte de enkelte dyresykehusenes utvikling har AniCura veterinærmedisinske råd, felles ressurser og flere ulike utdanningsprogrammer. Dessuten investerer vi hvert år mange millioner i forskning og medisinsk utstyr.

Noen av konklusjonene i AniCuras Kvalitetsrapport for 2016:

* Store forskjeller i antibiotikabruk i ulike europeiske land, noe som krever tiltak. Norske og svenske dyresykehus bruker halvparten så mye antibiotika som andre land i Europa, men med likeverdige behandlingsresultater. Resultatene i studien utgjør et unikt forskningsgrunnlag ettersom man tidligere har manglet data om hvilken type antibiotika veterinærer bruker og hvorfor.

* Bruken av hånddesinfeksjonsmidler i veterinærmedisinen bør øke.
Bruk av hånddesinfeksjonsmidler er et akseptert indirekte mål på håndhygiene i veterinærmedisinen. Studien viser at bruken av hånddesinfeksjonsmidler varierer mye fra dyresykehus til dyresykehus samt at det generelt brukes litt for lite. I gjennomsnitt ble det brukt 14 ml hånddesinfeksjon per pasient per dag. AniCura har utarbeidet retningslinjer for hygiene for å støtte dyresykehusene i deres arbeid med å forbedre håndhygienen.

* God håndtering av pasientjournaler i veterinærmedisinen.
Nærmere 90 % av dyresykehusene har retningslinjer for journalføring og halvparten av dyresykehusene går regelmessig gjennom pasientjournalene sine for å vurdere kvaliteten på dem.

* Prosesser for avvikshåndtering må forbedres.
I veterinærmedisinen har det alltid vært naturlig å håndtere avvik lokalt på de respektive dyresykehusene. Studien peker på et behov for felles retningslinjer og prosesser slik at man kan sikre en enhetlig kvalitet med kontroll, oppfølging og tiltak.

Her kan du lese mer!

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.