Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Forsvarlig oppbevaring av medisiner

Små mengder av medisiner kan gi forgiftninger hos både barn og dyr. Her følger noen generelle råd:

  • Gi aldri medisiner beregnet til mennesker til dyr uten avtale med veterinær. Noen typer medikamenter er skadelige for dyr. 
  • Medisiner bør oppbevares på et trygt sted, aller helst låsbart. 
  • Medisiner skal oppbevares i vanlig romtemperatur, med mindre annet er oppgitt. Unngå direkte sollys. Noen medisiner er ekstra følsomme for temperatursvingninger, blant annet insulin. 
  • Sjekk alltid holdbarhetsdatoen før bruk. Medisiner som har gått ut på dato skal returneres til apotek.

Flere nyheter