Forsvarlig oppbevaring av medisiner

Små mengder av medisiner kan gi forgiftninger hos både barn og dyr. Her følger noen generelle råd:

  • Gi aldri medisiner beregnet til mennesker til dyr uten avtale med veterinær. Noen typer medikamenter er skadelige for dyr. 
  • Medisiner bør oppbevares på et trygt sted, aller helst låsbart. 
  • Medisiner skal oppbevares i vanlig romtemperatur, med mindre annet er oppgitt. Unngå direkte sollys. Noen medisiner er ekstra følsomme for temperatursvingninger, blant annet insulin. 
  • Sjekk alltid holdbarhetsdatoen før bruk. Medisiner som har gått ut på dato skal returneres til apotek.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.