Hundesykdom på hell

Mattilsynet opphevet forrige uke sine generelle råd om å begrense kontakt mellom hunder.

Det er gjort funn av bakterien Providencia alcalifaciens hos ca. 50 av de syke og døde hundene, og gentester viser at det i 14 av tilfellene er snakk om genetisk like bakterier, mens andre ikke er genetisk identiske. Dette betyr at flere av hundene (i alle fall 14) har blitt utsatt for samme smittekilde, mens andre har fått bakterien fra andre steder.

Mattilsynet jobber altså fremdeles med å finne ut hvordan de syke hundene kan ha fått i seg bakterien, men tror ikke lenger dette er en sykdom som smitter mellom hunder. Blant annet gjøres det nå grundige undersøkelser hjemme hos de 14 hundene med genetisk like bakterier, der det gjøres grundige intervjuer rundt hvor hundene har oppholdt seg, det tas fôr-prøver og lignende. Alt dette for å prøve å finne en felles smittekilde.

Det er også funnet bakterier av typen Providencia alcalifaciens som ikke har genetiske forskjeller fra den som er funnet i de 14 kildene, og dette tyder på at bakterien kommer fra andre kilder enn en felles smittekilde. Prøvemateriale analyseres fortløpende.

Både dyreklinikker og Veterinærinstituttet opplever nå at sykdommen er på hell, og det kommer langt færre pasienter med blodig diaré inn på klinikkene.

Det gjenstår altså en del arbeide for å finne den eventuelle smittekilden, men den gode nyheten er at hundene våre nå kan begynne å hilse på andre igjen på tur!

Les Mattilsynets oppdaterte råd her

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.