Seniorfokus i AniCura i mars!

Ville ditt dyr fått honnørbillett på toget?

Vi får stadig spørsmål om hvor gammelt et dyr er i menneskeår, og det stemmer ikke alltid at et hundeår tilsvarer sju år for oss. For eksempel utvikler hunder og katter seg svært raskt det første året. Men en ting som alltid går igjen, er at medisinsk regnes de for seniorer lenge før eier oppfatter dem som eldre. Hunder og katter begynner å utvikle aldersrelaterte plager og sykdommer allerede fra 7-8 års alderen, og noen store hunderaser allerede før dette.

Til seniorer anbefaler vi en utvidet helsesjekk med blod- og urinprøver. Hunder og katter er gode på å skjule plager og begynnende sykdom, men dess tidligere vi oppdager dem, dess bedre er våre sjanser til å behandle dem. Blodprøven SDMA viser for eksempel begynnende nyresvikt lenge før man kan se symptomer hos sin hund eller katt, slik at vi kan begynne med spesialtilpasset fôr tidlig.

Det er også veldig viktig å få sjekket blant annet tenner og ledd med tanke på at de ikke skal gå rundt med smerter eller betennelsestilstander. Det er mye vi kan gjøre for å lindre plager og oppdage sykdommer tidlig. Derfor anbefaler vi en grundig seniorkontroll til alle dyr over sju år. I AniCura har vi seniorfokus i hele mars, og du får en utvidet seniorundersøkelse med blod og urniprøver. SDMA er også inkludert. Prisen er 1990,- mot vanlig pris ca. 4000,- (Vi har ikke felles priser i AniCura, så før-pris vil variere).

Vi har også store rabatter på seniorfôr. 

I mars kårer vi også Norges fineste senior-hund, og vinneren får et års forbruk med seniorfôr til sin hund. Delta her!

Kom innom oss med din senior i mars og få godre råd og flotte tilbud!

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.