Tar du med hunden utenlands i ferien?

I følge SAS og Norwegian øker antallet hunder som reiser med fly til utlandet hvert år. I tillegg kommer alle hundene som er med på bilferie over grensen. Det er større risiko for at hunden kan utsettes for farlige parasitter og smitte i utlandet. En av disse er Leishmaniose som overføres via sandmygg (sandfluer) i Middelhavsregionen.

Skal du sørover i Europa må du beskytte hunden mot orm, flått, lopper og parasitter. Noe mange ikke kjenner til er Leishmaniose – en uhelbredelig Middelhavssykdom som kan smitte til mennesker.

Leishmania infantum er en bitteliten parasitt som angriper hundens immunforsvar. Den overføres via sandfluer og symptomene kan være varierte; fra vekttap, hårtap rundt øynene, hudbetennelse, neseblod, diaré og organsvikt. Leishmaniose er vanskelig å oppdage fordi den kan ligge latent i kroppen lenge uten at hunden viser symptomer. Sykdommen kan deretter utløses av stress.

«Leishmaniose er en lumsk sykdom som det tar lang tid å oppdage, og som angriper forskjellige deler av kroppens systemer, sier veterinær Magnus Harjén spesialist i hunde- og kattesykdommer, Anicura Dyresykehus Oslo. «Leishmaniose forveksles lett med andre sykdommer, og det må derfor testes spesifikt for denne tilstanden for at den kan oppdages.»

Behandling

En smittet hund blir dessverre aldri helt frisk igjen, siden sykdommen er kronisk. Det er en utfordring at det kan ta mer enn 6 måneder fra hunden er smittet til antistoffer kan påvises i blodet. Behandling holder symptomene nede, og det vil ofte innebære en kombinasjon av flere legemidler som kan være belastende for nyrene. «Det går stort sett an å behandle sykdommen, og ha kontroll på symptomene, men dyret må leve med dette resten av livet, sier Harjén.»

Det beste er derfor å forebygge, og du kan redusere risikoen for Leishmaniose ved å:

 • Beskytte hunden med et avvisende (repellerende) flåtthalsbånd som varer hele flåttsesongen. Du kan også bruke avvisende påflekkingsveske,/spot-on preparat der virkningen varer i 1 måned. Begge fås hos veterinær.
 • Det kan være lurt å holde hunden inne i skumringen når sandfluene er mest aktive.
 • Det finnes en vaksine som kan vurderes i samråd med veterinær.

Dette må du også tenke på når du tar hunden med utenlands:

Det er dyreeiers ansvar at hunden har fått den behandlingen som kreves. På www.mattilsynet.no kan du se hva som gjelder til enhver tid. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

 • Fransk hjerteorm smitter via snegler eller snegleslim. Den finnes i Sverige og Danmark og i store deler av Europa. Forebyggende behandling finnes, blant annet som spot-on kur.
 • Tropisk hjerteorm finnes spesielt i Sør-Europa og kan være livstruende. Den smitter via myggstikk, som overfører larver. Start forebyggende behandling før reisen.
 • Revens dvergbendelorm lever i tarmen hos rev og er utbredt i Mellom-Europa. Den kommer via rev eller gnagere. Smitten kan overføres til mennesker og er svært alvorlig. Alle hunder som har vært i utlandet må behandles mot revens dvergbendelorm.
 • Flått, lopper og parasitter unngås best med et flåtthalsbånd som virker repellerende og drepende, det vil si at den avviser parasitter og flått før de får bitt seg fast. Velg et flåtthalsbånd som virker hele flåttsesongen. Man kan også bruke et spot-on preparat.

Sjekkliste før avreise:

 • Har du behandlet mot parasitter og insekter som flått, mygg og sandflue?
 • Har du ormebehandlet?
 • Er passet gyldig og oppdatert?
 • Er de relevante vaksinene blitt gitt?
 • Har hunden din en oppdatert navnebrikke?
 • Er kjæledyret ID-merket?
 • Kjenner du de lokale reglene for innreise med hund?
 • Har du sjekket reglene for transport av kjæledyr?
 • Har du snakket med veterinæren før avreise?

Kart over utbredelsen av såkalte vektorbårne sykdommer på hund– det er sykdom som overføres via parasitter som flått, fluer, lopper, sandfluer og mygg. Kilde: http://www.cvbd.org/

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.