Som eier så hund!

Din hunds personlighet er avhengig av deg.

Når vi hundeeiere bruker ekstra tid på å klø hundemager, gå lange turer, leke eller føler oss frustrerte over hundens dårlige vaner, så former vi gradvis vår hunds personlighet.

Hundens personlighet endres gjennom livet til hunden og vi eiere har stor innflytelse på hundens karaktertrekk. En helt ny studie fra Michigan State University avslører at hundens personlighet endrer seg veldig gjennom livet. Forskerne hadde forventet at hundens personlighet var stabil, i det hunden ikke opplever de store livsendringene slik som mennesker gjør. Dette var imidlertid ikke tilfellet.

Hunder har, akkurat som mennesker, personlighetstrekk og karakteristika som avgjør hvordan de reagerer i bestemte situasjoner. Studiet fra Michigan State University viser at hundens personlighet utvikler seg over tid og at vi hundeiere i stor grad er med på å påvirke hundens personlighet.

Forskeren William Chopik undersøkte, sammen med sine forskerkollegaer, mer enn 1.600 hundeeiere med mer enn 50 forskjellige hunderaser i alderen 2 uker til 15 år.

Studiet viste blant annet:

Ekstroverte hundeeiere vurderte hundene sine som mere aktive og ivrige.

Hundeeiere med mange negative følelser, vurderte hundene sine som mer redde og reaktive mot mennesker og andre hunder.

Hundeiere som vurderte seg selv som medgjørlige, vurderte hundene sine som mindre redde og mindre aggressive mot mennesker og andre hunder.

Hundeeiere som følte seg mest glad for sin relasjon til hunden, vurderte hundene sine som mere aktive og ivrige, samt mer mottagelige for trening. Aggresjon og redsel fra hundens side spilte ikke en vesentlig rolle i om relasjonen ble vurdert som god.

Karaktertrekk som ikke ble påvirket av hundeeieren var frykt og angst.

«Heldigvis er det mye vi kan gjøre med hundene våre, som for eksempel trening. Lydighetstrening ble assosiert med mer positive karaktertrekk igjennom hele hundens levealder,» forteller William Chopik.

Chopiks oppdagelser i studiet viser hvor stor innflytelse vi som hundeeiere har over hundens personlighet.

Neste undersøkelse Chopik vil kaste seg over, er hvordan miljøet påvirker hundens endringer i personlighet.

Les hele pressemeldingen her: https://msutoday.msu.edu/news/2019/good-dog-bad-dog-their-personalities-can-change/

 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.