Coronavirus og katter

En mindre, eksperimentell studie på smitte med coronavirus SARS-CoV-2 viste at katter kan spre smitte til andre katter gjennom spytt, og at mennesker kan spre smitte til katter. Det er per dags dato kun få tilfeller i verden hvor kattedyr har blitt smittet med coronavirus og har fått sykdommen COVID-19, blant annet en katt i Belgia og en tiger i Bronx Zoo, New York.

Ifølge nyere studier har 102 katter i Wuhan provinsen blitt testet for antistoffer mot SARS-CoV-2 eller coronavirus, og 14% testet positiv. En del av kattene kommer fra husstander hvor eier har vært syk med COVID-19. 

Det er ikke noe som tyder på at kattedyr kan smitte mennesker med coronavirus SARS-CoV-2. 

Kan katter smittes med coronavirus?

Det er beviser som tyder på at katter kan smittes med SARS-CoV-2. Der er per dags dato enkelttilfeller hvor katter er smittet, blant annet et tilfelle i Belgia og et tilfelle i Bronx Zoo, New York. I tillegg er der funnet antistoffer i flere katter in Hong Kong, hvorav en del av disse kattene bor hos eiere som var positive med coronavirus SARS-CoV-2. 

Kan katter bli syke av COVID-19?

I den eksperimentelle studien fra Hong Kong ble en mindre gruppe katter smittet med coronaviruset SARS-CoV-2. Kattene utviklet tegn på sykdom, på samme måte som ved COVID-19, og viste symptomer som:

  • Pustebesvær
  • Forkjølelsessymptomer
  • Lungebetennelse
  • Hoste
  • Diaré

I de to eksemplene utenfor studien hvor katter og kattedyr har testet positiv for SARS-CoV-2, har kattene vist symptomer som har minnet om COVID-19.

Kan katter smitte andre katter med coronavirus?

Ja, visse ting tyder på at katter er i stand til å smitte andre katter. I den eksperimentelle studien kunne kattene spre virus til andre katter som var i nærheten. Man antar at smitte kan skje via sekreter fra nesen og spytt, og muligens via avføring.

Kan katte smitte mennesker med coronavirus og COVID-19?

Ut fra studien og annen kunnskap vi har på nåværende tidspunkt, er det ikke mulig å si noe om at katter kan spre coronavirus SARS-CoV-2 til mennesker. Den ene katten som ble smittet med COVID-19 er frisk igjen, den andre (tigeren) er på bedringens vei og forventes å bli helt frisk. I begge tilfeller er det snakk om smitte fra mennesker til kattedyr. 

Det anbefales ut fra et forsiktighetsprinsipp å passe på god hygiene i omgang med kjæledyr. Vask hender ofte, og rengjør skåler og soveplasser grundig og regelmessig. Mennesker som er syke bør så godt som mulig holde seg unna familiens kjæledyr.

Den eksperimentelle studien fra Hong Kong er utført på en mindre gruppe katter og hunder, og studien er ennå ikke evaluert av eksperter (peer reviewed). Studien er utført av Shi et al. 2020, fra Harbin Veterinary Research Institute.

 

 

 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.