Spesialister på programmet

I AniCura har vi en viktig visjon: Vi skal skape fremtidens veterinærmedisin – sammen. Derfor støtter vi hverandre, også gjennom videreutdanning.

– Vi har erfaring med at mange opplever det som utfordrende
å gjennomføre den offisielle spesialistutdanningen på smådyr i Norge. Derfor har vi satt sammen et program for våre veterinærer, som mentorerer og strukturerer utdanningsløpet, forteller Siri Sedberg, regionseder i AniCura.

Nå er seks kandidater i gang med AniCuras spesialistprogram. Sammen med en dedikert veileder skal gruppen samarbeide om alle fasene i spesialistutdanningen på smådyr, fra søknad til FU, journal- og artikkelskriving og til eksamensforberedelser.

– Målet er å bistå kandidatene med struktur og kompetanse i utdanningsløpet. Vi ønsker å bidra til et miljø med et strukturert gruppefellesskap, der presentasjoner, diskusjoner og veiledning foregår ved fysiske samlinger og digitale møter, sier Siri Sedberg.

Programmet er forankret i AniCuras verdigrunnlag, som fremhever kompetanse og utvikling som bærende for fremtidens veterinærmedisin. Det benytter Den norske veterinærforenings program for å bli spesialist i hunde- og kattesykdommer, og er tilgjengelig for kandidater som har minst to års heltids praksiserfaring med smådyr ved en AniCura-klinikk.

– Jeg har selv erfaring med at spesialistutdanningen er krevende å gjennomføre på egenhånd. Støtten og strukturen våre kandidater får i programmet er utrolig verdifull og vil gjøre det mye enklere å gjennomføre utdanningen innenfor normert tid. Vi har store forventninger til at dette skal bidra til å heve kompetansen på smådyr innen veterinærmedisinen i Norge, avslutter Siri Sedberg.

Sammen skaper vi fremtidens veterinærmedisin!

Les mer om vårt Graduate Program

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.