Trygg i ny rolle

Det første året som nyutdannet veterinær kan oppleves overveldende og heftig. Marie Brekke avsluttet studier i Tsjekkia i juni, men allerede i april var hun innrullert i AniCura Graduate Programme. Nå er hun i full gang ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.

– Jeg tror alle nyutdannede opplever en kombinasjon av respekt og usikkerhet når de skal ut i sin første jobb. Vi er avhengige av veiledning og oppfølging for å forstå klinikkenes rutiner og for å bli trygge i behandlingssituasjoner, mener Marie Brekke.

De første månedene ved AniCura Dyresykehus Bergen Nord har vært hektiske og intense. Men som deltaker i AniCura Graduate Programme har Marie hatt støtte i øvrige deltakere i programmet, samt viktig og nær oppfølging av sin lokale mentor som inngår som ressurs i programmet.

– AniCura Graduate Programme gjennomføres over to år, med modulbaserte fokusemner. Vi mottar relevant fagstoff for hver enkelt modul som vi setter oss inn i på egenhånd, før det gjennomføres undervisning av kompetente forelesere på Webinar. Disse følges opp, diskuteres og avsluttes i fokusgrupper.

Struktur i opplæringen

Programmet gjennomføres i arbeidstiden, inkludert planlagte møter med mentor. Marie opplever at både mentor, hun selv og klinikkens øvrige ansatte ser verdi i en planmessig tilpasning til oppgaver og rutiner.

– Som nyutdannede mangler vi klinikkerfaring, og er ofte avhengige av å konferere med kolleger. Det kan by på utfordringer når alle er opptatte med sine kasus, det er vanskelig å bryte inn i en behandlingssituasjon med spørsmål som handler om noe annet enn det veterinæren står i. Mentorordningen i programmet fremtvinger en organisert oppføl- ging av programmodulene, som gir bedre struktur og mer trygghet i jobben, sier Marie.

Den nyutdannede veterinæren ser også stor verdi i det internasjonale samarbeidet med andre nyutdannede i AniCura Graduate Programme.

Eierskap til egen kompetanse

– Det er stor takhøyde under diskusjonene, noe som åpner for refleksjon og som gir selvtillit i rollen som veterinær. Foreleserne har høy faglig integritet, med fokus på oppdatert og relevant kunnskap, forklarer Marie.

– Programmet gir verdifull innsikt og kompetanse som er høyst relevant for meg som ny, praktiserende veterinær. Jeg opplever at jeg tar eierskap til egen kunnskap, godt hjulpet av forelesere, mentor og deltakerne i AniCura Graduate Programme.

Noe for deg?

Ønsker du mer informasjon om AniCura Graduate Programmet kan du kontakte Helen Øvregaard, Veterinær fagsjef for klinisk kommunikasjon: helen.ovregaard@anicura.no

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.