Avføringsprøve fra hund

For hunder med tilbakevendende mage-tarmproblemer, kan det være av interesse for veterinæren å analysere en avføringsprøve.

Avhengig av symptomer kan ulike analyser brukes for å se etter forekomst av blod, mage-tarmparasitter, virus eller bakterier. Prøvesvaret kan, sammen med andre undersøkelser og dyrets symptomer, hjelpe veterinæren med å stille riktig diagnose.

Prøven

Avføringsprøven kan leveres i en pose eller en boks samtidig med veterinærbesøket. Det er best om prøven er så ren som mulig - med så lite gress, grus og lignende som mulig. Undersøkelsen blir sikrere om det tas avføringsprøver over flere dager. Leverer man en enkeltprøve, bør den ikke være eldre enn 24 timer. Noen prøver skal samles inn og oppbevares i spesielle væsker for at analysen skal være mest mulig sikker. Snakk gjerne med klinikken før prøvetaking din for å få tak i riktig utstyr når det trengs. 

Prøvesvar

I prøven kan man for eksempel se etter spor av blod, parasitt-egg, spesielle sykdomsfremkallende bakterier, virus eller andre mikroorganismer. Avhengig av hvilken analyse som trengs, kan det ta opptil én uke før analysen er klar. Prøvesvaret kan gi en forklaring på symptomene, men iblant er det behov for ytterligere prøver og undersøkelser.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.