Blodgiving hund

Behovet for blod er like stort hos hunder som hos mennesker, og blodoverføring kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. For å alltid kunne tilby alvorlig syke eller skadede pasienter livsviktig behandling med blodprodukter, trenger vi hjelp fra friske hunder med å fylle blodbanken vår.

Blodoverføring

Blodprodukter gis intravenøst og brukes kun når det er nødvendig. Avhengig av hva hunden lider av, kan man gi forskjellige produkter. Hunder som behandles for anemi (blodmangel), store blodtap ved for eksempel trafikkskader eller andre tilstander der oksygentilførselen til vevet er nedsatt, trenger vanligvis tilførsel av røde blodlegemer. Plasma (den flytende delen av blodet etter at hvite og røde blodceller er fjernet) brukes ved blant annet forgiftninger, brannskader samt ved behandling av koagulasjonsforstyrrelser (f.eks. ved rottegiftforgiftning eller leversykdom).

Før, under og etter overføringen overvåkes den hunden som får blod svært nøye. Man kontrollerer hundens temperatur, urin, puls, pustefrekvens og slimhinnefarge ifølge et spesielt overføringsskjema.

Hvem kan gi blod?

En blodoverføring kan redde livet på en hvilken som helst hunderase, men det er derimot enkelte hunderaser som passer bedre enn andre for blodtapping, blant annet boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer og dobermann. Grunnen til dette er at disse rasene ofte er "negative", det vil si at de mangler et spesifikt antistoff som kan gi farlige transfusjonsreaksjoner. Disse hundene fungerer derfor som universaldonorer. For oss er det viktig at hunden som blir blodgiver liker å være hos oss og ikke blir stresset av prosedyren. Utover dette må følgende kriterier oppfylles:

Hunden må:

  • være mellom 1- 8 år
  • veie minst 25 kilo
  • være frisk (ikke stå på faste medisiner)
  • være fullvaksinert
  • ha et stabilt og rolig temperament
  • ikke selv ha mottatt en blodoverføring
  • Ikke være drektig, men kan ha hatt kull tidligere
  • ikke ha vært i utlandet (Sverige er unntak)

I tillegg bør hunden være komfortabel og trygg på klinikken.

Hvordan foregår det?

Blodtapping foregår maksimalt én gang per kvartal, og innebærer et ca. 30 - 60 minutter langt besøk, inklusive den kliniske undersøkelsen av veterinær. Selve tappingen tar 5-10 minutter å gjennomføre, og hunden tappes for 450 ml blod. Under tappingen ligger hunden stille på siden, mens blodet tas fra den store halsvenen. Hunden blir ikke merkbart påvirket av tappingen, men bør unngå kraftig fysisk anstrengelse samme dag. Noen klinikker bedøver hundene før blodtapping. 

Blodet fra en blodgiver deles opp i røde blodlegemer (kan oppbevares i 5-6 uker) og i plasma (kan oppbevares i opptil et år), og kan på denne måten hjelpe to pasienter. Iblant gis det også transfusjoner med fullblod.

Frivillig og livsviktig innsats

Blodgiving er en frivillig innsats fra dyreeiere med et ønske om å hjelpe oss å redde liv. Man får likevel en kompensasjon i form av gratis AniPlan basis abonnement, som blant annet inneholder den årlige vaksinasjonen.

Les mer om AniPlan her

Våre blodgivere får også en årlig helseundersøkelse med blodprøver som en del av blodgiverprogrammet.

Som eier til en blodgiver får man god kontroll på hunden sin helsetilstand.

Oppfyller hunden din kravene, eller ønsker du å støtte blodbanken på en annen måte? Kontakt oss! Du kan være med på å redde liv!

Vi vil passe på å takke våre blodgivere og deres matmødre og matfedre for at de hjelper oss med å redde liv! Sammen med eierne sine gjør disse hundene en fantastisk innsats.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.