Rotfylling hund

Om en tann er brukket, må den trekkes eller rotfylles. Rotfylling gjøres som regel på hjørnetenner og jeksler.

Rotfylling

Hvis en tann er brukket slik at pulpa (tannens indre) ligger blottet, forårsaker dette ikke bare store smerter for hunden, det er også en stor risiko for at bakterier infiserer tann og tannrot.

Du kan se at tannen er skadet hvis en bit av tannen er borte. Du kan ofte se en rød eller svart prikk på toppen av tann. Dette er pulpa, tannens indre (også kalt nerven) som blir en innfallsport for bakterier. 

Tannfrakturer behandles ved at tannen fjernes eller at den rotfylles. De små framtennene blir ofte trukket, mens de store hjørnetennene og jekslene kan rotfylles. Ved en rotfylling erstattes den skadede pulpaen med en komposittfylling. Tenner som er rotfylte må følges opp årlig med røntgen, siden det kan oppstå problemer med rotspissabscesser. Tenk på at dyret ikke kan si i fra om det har tannverk!

Hvis tannen ikke blir rotfylt anbefaler vi at den trekkes slik at det ikke dannes en betennelse i roten av tannen, og slik at den ikke forårsaker smerter for dyret.

Det er en fordel å rotfylle så tidlig som mulig etter en skade, men det går fint også å rotfylle tenner som er skadet for en tid tilbake.

Pulpakapping

Hos hunder som er under 2 år, vil man ofte legge en fylling på toppen av tannen istedenfor å rotfylle hele tannen. Dette kalles en pulpakapping og gjøres fordi man ønsker at tannen fortsatt holdes levende slik at tannen kan utvikle seg videre. Skader på tenner hos unge dyr bør behandles så raskt som mulig.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.